Heb je eten over? Verzamel het in een speciale container voor een tweede leven

Tweede leven voor etensresten

Heb je eten over? Verzamel het in een speciale container voor een tweede leven

Jaarlijks verspillen we met elkaar in Nederland maar liefst circa 1,5 tot 2 miljard kilo aan voedsel. Een groot gedeelte hiervan komt vrij in de horeca en veelal belanden deze etensresten helaas nog in het restafval. Zonde want juist hier liggen kansen om een positieve bijdrage te leveren aan het steeds sneller veranderende klimaat en de actuele brandstofcrisis. Recyclingbedrijf Renewi helpt hierbij.

Recyclingbedrijf Renewi zamelt etensresten (ook wel SWILL genoemd) apart in bij horeca ondernemers en bedrijfsrestaurants om deze vervolgens een tweede leven te geven. Etensresten zijn namelijk niet vies, ze zijn juist enorm waardevol en daarom een gemiste kans als deze in het restafval belanden.

Scheidingsplicht

Gelukkig ziet de overheid dit ook in en geldt er in Nederland een scheidingsplicht (Landelijk Afvalbeheerplan LAP3). Dit verplicht scheiden van etensresten, geldt voor organisaties vanaf 100 m2 oppervlakte én als er minimaal 240 liter totaal aan afval per week vrijkomt.

Circulair en duurzaam

Middels een vergistingsproces waarbij biogas ontstaat, kan Renewi de etensresten voor 89% omzetten in duurzame herbruikbare grondstoffen. Het geproduceerde biogas wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Vervolgens wordt het biogas door partnerorganisatie Nordsol opgewerkt tot bio-LNG en bio-CO2, een duurzame brandstof voor zwaar wegtransport of de scheepvaart. Het biedt een alternatief voor fossiele brandstof, is stiller en bespaart 80 procent CO2-uitstoot ten opzichte van diesel.

De opgewekte groene energie wordt toegevoegd op het elektriciteitsnetwerk en de restwarmte wordt geleverd aan warmtenet voor industriële warmtevoorziening. De restanten die na het vergistingsproces overblijven worden omgezet in hoogwaardig compost. Kortom een enorme positieve bijdrage aan de circulaire economie.

Doe je mee?

Het gescheiden aanbieden van 1000 kg etensresten resulteert in 328 kg CO2-besparing ten opzichte van restafvalverbranding. Met die hoeveelheid CO₂ kun je ook op en neer rijden naar Zuid-Frankrijk in een Tesla Model S.

Op Renewi.com bestel je rechtstreeks je container zodat je ook kunt starten met het scheiden van je etensresten. Deze wordt telkens omgewisseld voor een schone container, zodat er ook minder kans is op geurhinder, lekkend vocht en ongedierte.

Meer weten?

Wil je meer weten over het recyclen van (jouw) etensresten? Of een container bestellen? Kijk dan op de website van Renewi. 

Meer informatie

Artikel delen