Horeca cao: deze 3 soorten medewerkers hebben speciale contractregels

Horeca-cao: 3 soorten medewerkers
Tags: cao

Horeca cao: deze 3 soorten medewerkers hebben speciale contractregels

In de horeca-cao zijn er drie categorieën medewerkers: invalkracht-nuluren, seizoenkrachten en klimaat en natuur-seizoenkrachten. Voor elke categorie gelden speciale contractregels. Welke dit zijn, lees je hieronder!

Openingsbeeld: Werknemer van Robuust gemaakt door Ming Chao

1. Invalkracht-nuluren

Een invalkracht-nuluren verricht werkzaamheden die van incidentele aard zijn en geen vaste omvang hebben. De invalkracht roep je op wanneer er omstandigheden zijn die buiten de macht van de werkgever liggen. Denk aan ziekte, onverwacht veel gasten, weersomstandigheden of andere niet-structurele werkzaamheden.

Invalkrachten hebben een oproepovereenkomst. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Oproepkrachten moet je minimaal 24 uur van tevoren oproepen. Doe je dit niet? Dan mag de oproepkracht weigeren om te komen.
  • Het opzegtermijn van het contract is bij tussentijdse opzegging 24 uur en is dus gelijk aan de oproeptermijn.
  • Een oproepkracht heeft recht op salaris als je de oproep binnen 24 uur terugtrekt. Je moet dit dus op tijd en schriftelijk of digitaal doorgeven.
  • Elk jaar heeft een oproepkracht recht op een aanbod met een vast aantal uren. Als sanctie geldt het loon over het gemiddelde en de wettelijke verhoging. De termijn voor het aanbieden van het urenaanbod is uiterlijk in de 13de maand.

2. Seizoenkracht

Seizoenkrachten werken in een periode van maximaal negen maanden in een jaar. Zijn of haar werkzaamheden kunnen niet aansluitend door eenzelfde werknemer gedaan worden. De functie en werkzaamheden hebben een seizoensmatig karakter.

Heb je een seizoenskracht in dienst? Geeft dit dan aan in de arbeidsovereenkomst. In de arbeidsovereenkomst staat in welke periode de medewerker wel en niet werkt. De werknemer kan buiten het afgesproken seizoen geen aanspraak maken op werk of salaris.

Let op: In de horeca-cao staat een uitzondering voor de contractenreeks. Wordt deze meer dan drie maanden (in plaats van zes maanden) onderbroken, dan begint de reeks opnieuw. Laat je de werknemer buiten het seizoen incidenteel werken? Dan kun je de uitzondering op de contractenreeks niet toepassen, omdat er in meer dan negen maanden is gewerkt.

3. Seizoenkracht klimaat en natuur

Klimaat en natuur-seizoenkrachten werken in een periode van maximaal negen maanden in een jaar door klimatologische/natuurlijke omstandigheden. De gevolgen van een oproepovereenkomst zijn niet van toepassing. Hierdoor is er geen oproeptermijn, is er geen recht op loon bij wijziging van de oproep en hoef je geen urenaanbod te doen.

Artikel delen