Horeca cao: dit moet er in een calamiteitenplan staan

Calamiteit in de horecakeuken: vlam in de pan
Tags: cao

Horeca cao: dit moet er in een calamiteitenplan staan

Het calamiteitenplan is een belangrijk document. Het bevat procedures en richtlijnen over hoe je handelt tijdens noodsituaties. Denk aan een brand, een stroomstoring óf medische noodsituaties. Maar wat zet je erin? In dit artikel lees je over vier belangrijke elementen die je in een calamiteitenplan kunt zetten. Zo weten jij en je werknemers wat er gedaan moet worden in geval van nood!

1. Contactgegevens

In de algemene informatie zet je bedrijfsinformatie en contactgegevens van belangrijke personen. Zet de namen en telefoonnummers erin van de eigenaar, manager(s) en bhv’ers. Ook is het belangrijk om een lijst met noodnummers op te nemen van de brandweer, politie, ambulance en andere relevante hulpdiensten. Zorg daarbij voor een goede taakverdeling: wie doet wat? Zet bij de contactgegevens wie gasten inlicht, actie neemt tot ontruimen, de calamiteit meldt bij hulpinstanties et cetera.

2. Noodprocedures

Schets in je calamiteitenplan verschillende noodsituaties zoals brand, stroomuitval en overstromingen. Ook kun je denken aan een bommelding, terreuracties of ordeverstoringen. Zet bij elk noodgeval duidelijke instructies voor het personeel wat zij kunnen doen. Neem hierin ook eventuele evacuatieprocedures op en verzamelplaatsen voor de gasten en het personeel.

'Voeg ook instructies toe voor het personeel

3. Eerste hulp

Ook kan het voorkomen dat gasten gewond raken in je zaak. EHBO-kits zijn daarom belangrijk. Zet in het calamiteitenplan de locatie van de kit(s) en voeg instructies toe, zodat personeel weet hoe ze eventuele wonden moeten verzorgen.

4. Brandveiligheid

Zet een plattegrond in je calamiteitenplan waarop de locatie van brandblussers en -melders, nooduitgangen en andere brandveiligheidsvoorzieningen staan. Voeg ook instructies toe voor het personeel, zodat zij weten hoe ze de brandblusmiddelen moeten gebruiken.

Is een calamiteitenplan verplicht in de horeca?

Nee, een calamiteitenplan is niet wettelijk verplicht. Wel wordt dit bedrijfsnoodplan aanbevolen, omdat horecaondernemers wél verplicht zijn een veilige werkomgeving te verzorgen. De risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E) zijn daarentegen wel verplicht. Hierin staan mogelijke noodsituaties en de bijbehorende maatregelen die je hierbij moet nemen.

Hoe voer je een calamiteitenplan uit?

Zorg dat alle werknemers het calamiteitenplan kennen (ook nieuwe werknemers!). Zo weet elk personeelslid zijn of haar rol tijdens een noodsituatie en bewaar je de rust, zodra een calamiteit zich voordoet. Deel het plan bijvoorbeeld via de mail, zet het op een gedeelde schijf of hang het ergens op in de zaak. Zorg er ook voor dat je personeel goed getraind is en je voldoende bhv’ers hebt. Het trainen en oefenen stimuleer je door bijvoorbeeld een jaarlijkse noodoefening te doen, waarbij je meerdere scenario’s met het personeel naspeelt.

Artikel delen