Horeca cao: hoe sluit ik een arbeidsovereenkomst met een leerling?

cao horeca bbl leerling

Horeca cao: hoe sluit ik een arbeidsovereenkomst met een leerling?

Het begeleiden van een leerling in de horeca kost tijd en energie, maar het levert je ook veel op. Leerlingen zijn leergierig, bekijken je bedrijf met een frisse blik en bovendien draag je bij aan de toekomstbestendigheid van de branche. Maar wanneer mag je een horeca-leerling in dienst nemen? En hoe sluit je een arbeidsovereenkomst met een horeca-leerling? Dit staat erover in de horeca cao.

Erkend leerbedrijf worden

Niet elke horecaondernemer is geschikt om stagiaires of leerlingen te begeleiden. Een belangrijke eis is dat je benoemd moet zijn als een erkend leerbedrijf. Hiervoor moet je een aanvraag doen bij SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). 

Dit zijn de voorwaarden:

  • Je biedt de horeca leerling een goede en veilige werkplek.
  • Je bent bereid om samen te werken met de school en SBB en je verstrekt daartoe de benodigde informatie.
  • Je gaat akkoord met de vermelding van je bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, een website waar studenten een leerbedrijf zoeken.
  • Je stelt een leermeester aan die in staat is de horeca-leerling te begeleiden en de eisen vanuit de school kent.
  • De leermeester bezit over een erkend diploma of bewijsstuk dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau en de eindtermen waarvoor wordt opgeleid en heeft minimaal één jaar ervaring met de inhoud van de kwalificatie waarvoor de student wordt opgeleid.
  • De leermeester bezit een erkend diploma, certificaat of bewijsstuk om de onderwijsvaardigheid aan te tonen.

Horeca-leerlingen vinden is soms lastiger dan je denkt. Dat komt door het dalende aantal inschrijvingen bij horecaopleidingen. Om toch leerlingen te vinden die bij jouw leerbedrijf passen, kun je als horecaondernemer een vacature plaatsen in het register erkende leerbedrijven, contact opnemen met het ROC's in de regio of beurzen bezoeken.

Contract opstellen

De meeste opleidingen tot zelfstandig werkend gastvrouw/ gastheer of kok zijn BBL-opleidingen, waarbij leerlingen tegelijkertijd werken en leren. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Een BBL-leerling wordt beschouwd als een medewerker. Voor hem/haar kun je de tijdelijke arbeidsovereenkomst voor leerlingen gebruiken, zoals opgesteld is door de Landelijke Bedrijfscommissie (LBC) voor het horecabedrijf.

Wat een leerling-arbeidsovereenkomst uniek maakt, is dat de leerling formeel voor 38 uur bij jou in dienst treedt, terwijl de leerling daadwerkelijk maar 32 uur per week bij jou werkt. De resterende 6 uren zijn schooluren. Hoewel deze uren als arbeidsuren worden beschouwd, hoef je slechts 32 uur uit te betalen aan de werknemer. De leerling bouwt wel vakantie op over 38 uur. Als een leerling niet naar school hoeft vanwege een schoolvakantie, wordt van hem verwacht dat hij gedurende die periode 38 uur voor het leerbedrijf werkt. De extra 6 uren die de leerling dan werkt, moeten uiteraard wel worden uitbetaald.

Vakantie opnemen

Wanneer een horeca-leerling vakantie wil opnemen, moet hij of zij tijdens een schoolweek 32 uur vakantie opnemen. Tijdens een schoolvakantie is dit 38 uur.

Subsidieregeling praktijkleren

Om ondernemers te stimuleren om leerlingen in dienst te nemen, biedt de overheid een subsidie aan. Het maximale subsidiebedrag is standaard 2.700 euro per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Een leerbedrijf kan deze subsidie aan het einde van het schooljaar aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Een erkend leerbedrijf komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten als je begeleiding geeft aan:

  • Vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen
  • Mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • Leerlingen in het laatste leerjaar van het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het derde en vierde leerjaar van de entree in het vmbo
Artikel delen