Horeca-cao: wat voor overeenkomst sluit ik af met mijn stagiairs?

Horeca-cao: stageovereenkomst opstellen voor stagiairs

Horeca-cao: wat voor overeenkomst sluit ik af met mijn stagiairs?

Volgens de horeca-cao en het arbeidsrecht is een stagiair van een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)-opleiding geen werknemer. Dat betekent dat je alle afspraken met de stagiair – van vergoeding tot vrije dagen - in een stageovereenkomst vastlegt, niet in een arbeidsovereenkomst.

Stagiairs aannemen

Een stage is voor scholieren en studenten een middel om tijdens hun opleiding kennis te maken met de praktijk. Voor werkgevers is dit een (goedkope) manier om studenten op te leiden en eventueel na de stage het talent aan zich te binden. Bijkomend voordeel: je blijft als werkgever op de hoogte van de vernieuwingen en ontwikkelingen op de opleidingen.

Als je een stagiair aanneemt, dien je te zorgen voor een stageovereenkomst waarin je alle afspraken vastlegt. Dit is een ander contract dan een arbeidsovereenkomst. Volgens het arbeidsrecht en de horeca-cao is een stagiair namelijk geen werknemer. Daarom dien je voor stagiairs geen arbeidsovereenkomst maar een stageovereenkomst te gebruiken.

Volgens het arbeidsrecht en de horeca-cao is een stagiair geen werknemer

Voorwaarden stagiairs

Voor de duidelijkheid: stagiairs volgen een BOL-opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg). Studenten van een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) werken gemiddeld vier dagen in de week en vallen in het arbeidsrecht en de horeca-cao onder dezelfde categorie als werknemers en krijgen dus een arbeidsovereenkomst. In dit artikel gaat het dus over stagiairs die een BOL-opleiding volgen. Dit kunnen leerlingen of studenten van het vmbo, mbo of hbo zijn.

Een stagiair ontvangt alleen een stagevergoeding, geen loon of vakantiegeld. Ze bouwen ook geen vakantiedagen op. Over het opnemen of toekennen van vrije dagen kun je afspraken vastleggen in de stageovereenkomst.

Stageovereenkomst opstellen

KHN heeft een model stageovereenkomst opgesteld die je kunt gebruiken voor BOL-stagiairs in het mbo en hbo. De afspraken die hierin staan kun je in overleg met de school en de stagiair aanpassen. Bijvoorbeeld het aantal vrije dagen dat je toekent, of de hoogte van de stagevergoeding.

Belangrijk is dat je alle afspraken vastlegt in een stageovereenkomst

Modelcontract

Het kan ook zijn dat een school een eigen stageovereenkomst hanteert. Lees deze dan goed door en wanneer je het oneens bent met bepaalde punten, ga dan in overleg met de school. Leg het modelcontract van KHN er bijvoorbeeld naast om de verschillen in kaart te brengen en de afspraken af te stemmen. Let ook op de aansprakelijkheidsverzekering. Het kan zijn dat de school de leerlingen collectief verzekert, maar check dit wel vooraf. Je loopt het minste risico als je de eigen aansprakelijkheidsverzekering uitbreidt voor leerlingen en stagiairs.

Belangrijk is dat je alle afspraken vastlegt in een stageovereenkomst. Ook als het ‘slechts’ een snuffelstage betreft. Als de stage afgelopen is en je wilt de stagiair bijvoorbeeld een paar dagen langer laten werken in de vakantie, dan valt dit niet meer onder de stageovereenkomst. Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst, met geheel andere voorwaarden (onder meer recht op vakantiedagen, loon etc.). Zorg er dan dus voor dat je een contract voor bepaalde tijd opstelt.

Artikel delen