Horeca-cao: regels voor werk- en rusttijden jongeren en volwassenen

Serveerster die in de horeca werkt

Horeca-cao: regels voor werk- en rusttijden jongeren en volwassenen

Dat de krapte op de arbeidsmarkt in de horeca groot is, is geen geheim. Maar dat horecapersoneel hierdoor vaak langer werkt dan toegestaan, wordt nog weleens vergeten. Hoeveel uur mogen jongeren en volwassenen per week werken in de horeca? En wat zijn de regels voor werken op zondag? Je leest het hieronder!

Werk- en rusttijden volwassenen

Voor volwassen werknemers gelden er specifieke regels omtrent werk- en rusttijden en werken op zondag. Zo mogen werknemers per dienst maximaal 12 uur werken en hebben zij recht op onafgebroken rustperiodes. Hieronder leggen we het uitgebreid uit.

Maximale werktijd in de horeca volwassenen

Elke volwassen horecamedewerker mag per dienst maximaal 12 uur, inclusief overwerk, werken. In één week mag hij of zij 60 uur, inclusief overwerk, werken. Let wel op: dit mag niet regelmatig voorkomen. Over een periode van vier weken mag het gemiddelde aantal gewerkte uren niet meer dan 55 uur zijn. Over een periode van zestien weken ligt dit gemiddelde op maximaal 48 uur per week. Wissel weken waarin veel is gewerkt dus af met kortere werkweken om aan de regels te voldoen.

Rusttijden in de horeca volwassenen

Volwassen horecamedewerkers hebben recht op een onafgebroken rustperiode van minimaal 11 uur. Is dit een keer niet haalbaar door omstandigheden? Dan kan deze rusttijd één keer per week verkort worden naar acht uur. In elke aaneengesloten periode van zeven dagen heeft een volwassen horecamedewerker recht op een onafgebroken rustperiode van 36 uur.

'Werknemers hebben recht op 13 vrije zondagen per jaar'

Werken op zondag volwassenen

Volgens de wet hebben werknemers recht op 13 vrije zondagen per jaar. Willen werknemers meer dan 39 zondagen werken dan kan dat, mits hij of zij daarmee instemt.

Werk- en rusttijden jongeren

Voor kinderen (13, 14 en 15 jaar) en jongeren (16 en 17 jaar) gelden andere regels omtrent werk- en rusttijden en werken op zondagen. Zo mogen 13- en 14-jarigen alleen op niet-schooldagen en tijdens vakanties werken en 16- en 17-jarigen mogen maximaal 9 uur per dienst werken. Hieronder lichten we het uitgebreid toe.

Maximale werktijd in de horeca jongeren

Kinderen van 13 en 14 jaar
Kinderen van 13 en 14 jaar mogen alleen werken op niet-schooldagen en tijdens vakanties. Op deze dagen mogen zij alleen licht niet-industrieel werk verrichten van maximaal 7 uur per dag.

Kinderen van 15 jaar
15-jarigen mogen op schooldagen maximaal 2 uur werken en tijdens niet-schooldagen en vakanties maximaal acht uur werken. Tijdens vakanties mogen zij per week niet meer dan 40 uur werken. Daarnaast mogen kinderen van 15 jaar alleen werkzaamheden van lichte aard verrichten , zoals poleren, met de hand afwassen en bedienen.

Jongeren van 16 en 17 jaar
16- en 17-jarigen mogen per dienst maximaal 9 uur werken en per week maximaal 45 uur. Let ook hier op: in een periode van vier weken mag het gemiddelde aantal gewerkte uren niet meer zijn dan 40 uur per week. Maak dus geen gewoonte van een maximale werkweek van 45 uur.

Rusttijden in de horeca jongeren

  13 en 14 jaar 15 jaar 16 en 17 jaar
Minimum dagelijkse rust 14 uur 12 uur 12 uur
- In elk geval tussen 19.00 en 08.00 uur 19.00 en 07.00 uur 23.00 en 06.00 uur
- In vakanties 19.00 en 07.00 uur 21.00 en 07.00 uur 23.00 en 06.00 uur

Werken op zondag in de horeca jongeren

Voor kinderen en jongeren gelden verschillende regels voor het werken op zondag:

  • 13- en 14-jarigen: mogen niet op zondagen werken.
  • 15-jarigen: mogen op zondag werken als ouders/verzorgenden toestemming geven en zij niet de zaterdag ervoor hebben gewerkt.
  • 16- en 17-jarigen: mogen op zondag werken als zij niet de vrijdag ervoor of de maandag erna naar school moeten.
Artikel delen