Kabinet kondigt steun aan voor ondernemers

Kabinet kondigt steun aan voor ondernemers

Het kabinet heeft gehoor gegeven aan de vragen van onder andere KHN en komt met verschillende ondersteunende maatregelen die de liquiditeit van de horeca kunnen ondersteunen.

(Bron: KHN

De maatregelen die het kabinet gisteren heeft aangekondigd zijn onder andere betere regelingen m.b.t. werktijdverkorting, uitstel van belastingbetaling en financiële compensatieregelingen. Dit is vooral ook volgens de ingediende wensen van de KHN. 

Werktijdverkorting 

Er ligt volgens KHN een robuust pakket waar morele steun van het kabinet voor bedrijfsleven uit spreekt maar dat ook daadwerkelijk financiële steun geeft voor horecaondernemers. De werktijdverkorting wordt ingrijpend beter. Er komt een hele nieuwe regeling waarbij er tot maximaal 90% van de loonsom kan worden vergoed. De regeling moet nog worden uitgewerkt, maar minister Koolmees heeft al verduidelijkt dat de regeling ook voor oproepkrachten geldt. Het gaat om een verbeterde, snelle procedure die met terugwerkende kracht vanaf 1 maart geldt. Voorwaarde is wel dat bedrijven hun medewerkers in dienst houden en 100% blijven doorbetalen. Ook het verlenen van een voorschot is heel belangrijk. Er komt dus snel een nieuwe procedure, de eerder onder de bestaande werktijdverkorting-regeling ingediende aanvragen die nog niet waren afgewikkeld worden ondergebracht in de nieuwe regeling.

Zelfstandigen met of zonder personeel

Voor zelfstandigen met of zonder personeel komt er een regeling die voorziet in een bedrag voor levensonderhoud aangevuld tot het minimum en dat niet hoeft te worden terugbetaald. Er vindt geen partner- of pensioentoets plaats. De regeling, die nog moet worden uitgewerkt, geldt in principe voor drie maanden.

Uitstel van betaling belastingaanslagen

Het gemotiveerd vragen om uitstel van betaling van landelijkebelastingaanslagen wordt gehonoreerd tegen nul invorderingsrente en er komt overleg van het kabinet met de VNG om het opleggen van lokale aanslagen zoals de toeristenbelasting stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken.

Compensatieregeling eet- en drinkgelegenheden

Voor o.a. de sluiting van eet- en drinkgelegenheden komt er een compensatieregeling in euro’s. Bedragen worden nog bezien en moeten nog worden goedgekeurd door de EU, maar daarvoor is al steun die KHN samen met de Europese koepel Hotrec heeft afgestemd.

Dringende vragen over het coronavirus? De KHN is bereik 's avonds (17-20 uur) en in het weekend tussen 9-17 uur via 0348 48 94 11. 

Tags: 
Artikel delen