Onderzoek ''zwanger in de horeca''

Onderzoek ''zwanger in de horeca''

In de wet liggen een aantal rechten vast die de gezondheid en het welbevinden van vrouwen tijdens hun zwangerschap moeten beschermen. Binnen de horeca worden deze rechten in bijna 30% van de gevallen niet nageleefd, zo blijkt uit onderzoek van informatieplatform 24Baby.nl onder 2.463 respondenten.

Ruim één op de vijf respondenten uit de horeca geeft haar werkgever een onvoldoende voor de omgang met zwangere werknemers (21,4%). Een van de ondervraagden geeft aan: ‘Mijn werkgever vond het mijn eigen probleem dat ik zwanger was’. In het correct en positief omgaan met zwangerschap scoren werkgevers in de horeca bijna 10% slechter dan andere sectoren. Ruim een kwart (26,4%) van de ondervraagden gaf aan (mogelijk) benadeeld te zijn vanwege haar zwangerschap.

83% niet ingelicht
Toch gaan er ook dingen goed. Hoewel er nog regelmatig rechten worden geweigerd, komt de horeca op dit gebied als beste sector uit de bus. In geen enkele andere sector worden de rechten van zwangeren zo vaak wél gerespecteerd als in de horeca. Het gemiddelde cijfer voor de werkgever valt met een 7,2 mee. Dit is net iets lager dan het gemiddelde van alle sectoren. De werkgever heeft een belangrijke rol in het opvolgen van de rechten van zwangere vrouwen. Dit begint al bij het voorlichten. Hoewel het informeren van zwangere werknemers wettelijk verplicht is, geeft 83 procent van alle respondenten aan niet of nauwelijks geïnformeerd te zijn door haar werkgever. Daarnaast reageren werkgevers vaak terughoudend op het nieuws van een zwangerschap. Zo gaf een respondent als voorbeeld: “De reactie was paniek. Ze moesten een vervanger regelen - en die waren al zo lastig te vinden in deze tijd.”

Zwangerschapsdiscriminatie 
Helaas blijkt uit het onderzoek dat zwangerschapsdiscriminatie nog regelmatig voorkomt. Van de vrouwen die zware fysieke arbeid verrichten voor hun werk, moest bijna een kwart hiermee doorgaan tijdens de zwangerschap (23,2%). Ruim 30 procent van de vrouwen die daar behoefte aan hadden, mocht van de werkgever geen extra pauze nemen (30,5%).

Checklist
Het niet naleven van de rechten van zwangere vrouwen op de werkvloer lijkt vooral te worden veroorzaakt door een gebrek aan kennis, zowel bij werkgever als werknemer. Bovendien voelen vrouwen zich vaak bezwaard om hun werkgever hiermee ‘lastig te vallen’. Daarom introduceert 24Baby.nl een ‘Checklist Zwangerschap en werk’ voor werkende zwangeren. Fabienne Janssen Lok, redacteur bij 24Baby: “Onbewuste zwangerschapsdiscriminatie is een groot probleem. Wij maken met onze informatie en deze checklist graag deel uit van de oplossing. Ons doel is om met deze checklist zwangere vrouwen een houvast te bieden om goed beslagen ten ijs te komen in de communicatie met hun werkgever”.

Over het onderzoek
Het onderzoek is in mei 2019 uitgevoerd onder 2.463 (aanstaande) moeders, door middel van een online vragenlijst. Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden.

Artikel delen