Vertrouwen van horecazaken in het voortbestaan is het laagst van alle bedrijfstakken

Onzekerheid over continuïteit

Vertrouwen van horecazaken in het voortbestaan is het laagst van alle bedrijfstakken

In de horeca was het aantal bedrijven dat in november 2022 verwachtte nog minstens een jaar te bestaan duidelijk lager dan in mei. In totaal is het aantal bedrijven dat zich zorgen maakt over de continuïteit in het afgelopen halfjaar weinig veranderd, maar tussen de bedrijfstakken zijn duidelijke verschillen. Dit meldt het CBS op basis van de conjunctuurenquête onder bedrijven met vijf of meer werkzame personen, die begin november 2022 werd gehouden.

Bron: CBS

Voortbestaan

Van alle bedrijven verwachtte in november 71 procent van de ondernemers minstens een jaar te kunnen voortbestaan onder de huidige economische omstandigheden; 4 procent verwachtte een half jaar tot een jaar te kunnen overleven en 3 procent drie maanden tot een half jaar. 1 procent van de bedrijven verwachtte tot drie maanden te kunnen overleven. 21 procent van de ondernemers kon geen inschatting geven van de continuïteit van hun bedrijf. Deze percentages zijn nagenoeg gelijk aan die van mei 2022.

Vertrouwen in voortbestaan laagst in de horeca

In de horeca verwachtte 52 procent van de bedrijven in november nog minstens een jaar te bestaan. In mei was dit nog 59 procent. Het vertrouwen van horecabedrijven in het voortbestaan van minstens een jaar is het laagst van alle bedrijfstakken, en de daling sinds mei was daar het sterkst. In cultuur, sport en recreatie, auto- en detailhandel, en verhuur en overige zakelijke diensten hadden ondernemers in november ook duidelijk minder vertrouwen in het voortbestaan dan in mei. In de informatie en communicatie was het vertrouwen in het voortbestaan hoger dan in mei.

Voor 1 op 5 bedrijven zijn prijsstijgingen bepalend voor voortbestaan

De prijsstijgingen van energie en grondstoffen beïnvloeden het oordeel van de bedrijven over de continuïteit van het bedrijf. Voor 22 procent van de bedrijven spelen deze prijsstijgingen een doorslaggevende rol, voor 63 procent spelen ze wel een rol maar bepalen ze de verwachting over het voortbestaan niet en voor 15 procent waren ze niet of nauwelijks bepalend. Voor bedrijven die inschatten het minstens nog een jaar te kunnen volhouden, zijn de prijsstijgingen minder vaak doorslaggevend dan voor de bedrijven die verwachten het korter dan een jaar vol te kunnen houden of het niet kunnen zeggen.

Prijsstijging doorslaggevend voor oordeel van ruim 1 op 3 in horeca

In de horeca geeft ruim een derde van de ondernemers aan dat de prijsstijgingen een doorslaggevende rol spelen bij hun oordeel over de continuïteit van het bedrijf. Ook in de industrie en auto- en detailhandel is dit met ruim een kwart relatief hoog. De prijsstijgingen spelen voor het overgrote deel van de bedrijfstakken informatie en communicatie, verhuur en handel van onroerend goed en specialistische zakelijke diensten niet of geen doorslaggevende rol.

Artikel delen