ABN AMRO: horeca vaker doelwit van cybercrime
Innovatie
Foto 123RF

ABN AMRO: horeca vaker doelwit van cybercrime

Sectoren die inzetten op digitale dataverwerking, zoals de horeca, worden steeds vaker doelwit van cybercrime. Volgens de ABN AMRO onderschatten ondernemers het gevaar van cybercriminaliteit. In de komende editie van Entree Magazine (18 juni) verschijnt een groot artikel over dit onderwerp.

Weinig bedrijven zien cybercrime als groot risico

Hoewel tijdens de coronacrisis sprake was van een explosieve toename van het aantal cyberaanvallen, schatten bedrijven het risico op cybercriminaliteit veel lager in dan vóór de crisis. In april van dit jaar zag slechts 34 procent cybercriminaliteit als een groot risico voor de eigen organisatie. Een zeer beperkte en niet significante stijging ten opzichte van een meting van bijna een jaar eerder, toen dit percentage op 31 procent lag.

In de nieuwe editie van Entree Magazine gaan we uitgebreider in op dit onderwerp. Lees de hele editie hier digitaal!

Extra maatregelen

De risicoperceptie is daarmee nog lang niet teruggeveerd naar het niveau van voor de pandemie, toen ruim de helft van de bedrijven het risico voor de eigen organisatie juist als hoog inschatte. Ondanks deze bevindingen is bijna de helft van de bedrijven wel van plan extra maatregelen te treffen om cyberaanvallen te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en MWM2, die bedrijven op drie momenten in de tijd hebben gevraagd in welke mate zij cybercriminaliteit als een risico voor het bedrijf zien: vlak voor de uitbraak van de coronacrisis, in mei vorig jaar en in april dit jaar.

Lagere prioriteit

Volgens ABN AMRO hebben de toegenomen focus van ondernemers op de continuïteit van hun bedrijf en de zorg voor hun personeel sinds corona mogelijk gezorgd voor een lagere prioriteit voor cybersecurity.

Extra kwetsbare sectoren voor cyberaanvallen

Vooral sectoren die sterk inzetten op digitale dataverwerking en communicatie, zoals de industrie, retail en zorg, zijn extra kwetsbaar. Diefstal van data, het gijzelen van systemen en identiteitsfraude nemen sterk toe. Zo is de industrie - waar digitale communicatie tussen machines, robots en magazijnsystemen toeneemt - een doelwit. Ook kent de Nederlandse industrie een aantal innovatieve koplopers, waarvan de bedrijfsgeheimen veel waard zijn.

Hotels vaak getroffen

De zorg is eveneens ontdekt door cybercriminelen. Zo heeft corona de digitalisering van de zorg in een stroomversnelling gebracht en dat vergroot de kans dat patiëntgegevens in criminele handen vallen. Ook retailers en hotels worden steeds vaker getroffen door cybercriminaliteit, doordat zij steeds meer data gebruiken om klanten te binden en klantbehoeften te voorspellen.

Daarnaast hebben veel winkeliers vanwege de lockdowns gekozen voor online afzetkanalen. Hierdoor is het risico op een datalek toegenomen, wat kan leiden tot grote reputatieschade en klantverlies en bovendien het voortbestaan van bedrijven in gevaar kan brengen.

Trainen van medewerkers

Een succesvolle aanpak van cybercriminaliteit vraagt volgens ABN AMRO om meer dan alleen technologische investeringen. “Ook het trainen van medewerkers in het herkennen van risicovolle situaties is cruciaal. Daarnaast kunnen risico’s worden verkleind door software up-to-date te houden, regelmatig veiligheidstests op het IT-systeem uit te voeren en medewerkers alleen rechten te geven die nodig zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden”, vertelt Ingrid Laane, Sector Econoom Technologie, Media en Telecom en Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO.

Digitaal veilig houden

Daphne de Kluis, CEO Commercial Banking van ABN AMRO, beaamt dit. “Cybersecurity is een thema waar bedrijven niet meer omheen kunnen. Het digitaal veilig houden van je bedrijf is een steeds grotere uitdaging. We zien dat niet alleen onze klanten, maar óók hun klanten en leveranciers steeds vaker worden getroffen door cyberincidenten. Dit kan leiden tot grote financiële gevolgen en reputatieschade. “

horeca cybercrime