KHN nieuw protocol betrekking tot gasten
Branchenieuws
Foto 123FR.com

Aangepast protocol KHN mbt gasten

Vorige week woensdag heeft het kabinet de maatregelen bekendgemaakt die vanaf 1 juni gelden voor onder andere ‘eet- en drinkgelegenheden’. Omdat er veel verwarring is over wat wel en niet mag, heeft KHN het horecaprotocol (advies) daarop aangepast en aangescherpt. We zetten hieronder kort op een rij wat betrekking heeft op je gasten. Weten wat het voor het personeel betekent? Dat lees je hier. 

Bron: KHN

De kernvraag bij de gedeeltelijke opening is: hoe kan de horeca weer op gang komen waarbij de gezondheid van de gasten en medewerkers gewaarborgd blijft? KHN heeft daarom het initiatief genomen om een protocol ‘heropening horeca’ op te stellen. Het protocol is als volgt opgebouwd: het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten met daarna algemene richtlijnen voor horecaondernemers, medewerkers, gasten en leveranciers. Het tweede deel bestaat uit de specifieke richtlijnen voor de verschillende sectoren: restaurants, cafés, hotels, fastservice, vergader- en zaalbedrijven. Hieronder worden kort de algemene richtijnen voor gasten weergegeven. 

Algemene richtlijnen voor de gasten 

 • Gasten houden 1,5 meter afstand van andere gasten. Maar: aan een tafel mogen maximaal twee personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten. En: aan de bar mogen maximaal twee personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Op het terras mogen gasten alleen zitten, niet staan.
 • Gasten moeten bij binnenkomst en na het toiletbezoek grondig hun handen wassen.
 • Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.
 • Meer dan twee personen aan één tafel die binnen 1,5 meter van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
 • Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten. Leg de hygiëneregels en de procedure rond uitserveren en afruimen aan de gasten uit bij het opnemen van de bestelling. Of deel samen met de menukaart een hand-out aan de gasten uit. Hier wordt het schoonmaak protocol weergegeven.
 • Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het horecabedrijf hebben verlaten.
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard.
 • Werk uitsluitend met reserveringen (via website, apps of telefonisch)
 • Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk huishouden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
 • Breng markeringen aan om te voorkomen dat (groepen van) gasten die even moeten wachten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar komen te staan.
 • Indien mogelijk, laat gasten een andere deur gebruiken voor vertrek en binnenkomst.

Toegang tot horecabedrijf mag worden ontzegd bij:

 • vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten; Onderaan wordt de concept gezondheidscheck weergegeven.
 • het niet houden aan de 1,5 meter regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5 meter regels van de overheid. Schade die het horecabedrijf lijdt door gasten in strijd met die regels kan bij gasten worden verhaald.

Lees hier het kort toegelichte protocol voor het personeel.

Wil je op de hoogte blijven van al het horecanieuws in de coronacrisis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Entree Magazine!

Gerelateerd nieuws