Horeca cao: ben ik verplicht mijn medewerkers inflatiecorrectie te bieden?

Horeca cao: inflatiecorrectie
Tags: cao

Horeca cao: ben ik verplicht mijn medewerkers inflatiecorrectie te bieden?

De inflatie bereikte de afgelopen jaren een recordhoogte, en dat zorgde voor een verminderde koopkracht bij horecawerknemers. Zij wilden dat hun werkgevers inflatiecorrectie zouden toepassen om dit negatieve verschil te compenseren. Ben je als horecawerkgever verplicht om een inflatiecorrectie toe te passen op het salaris van je werknemers? En wat staat hierover in de horeca cao?

Koopkrachtverlies

De inflatie was in 2022 de hoogste sinds 1975: ruim 10%. Dit kwam met name door de gestegen energieprijzen, maar ook door de hogere (inkoop)prijzen van eten. Werknemers verloren hierdoor koopkracht en eisten loonsverhoging om dit verlies te compenseren. Werkgevers stonden – mede vanwege het personeelstekort - met hun rug tegen de muur bij de onderhandelingen over de inflatiecorrectie en in bijna alle branches leidde dit tot salarisstijgingen.

Inflatiecorrectie toepassen?

Wat staat hierover in de horeca cao? Ben je als horecaondernemer verplicht om een inflatiecorrectie toe te passen? Als werkgever heb je de keuze om dit met je medewerkers onderling te regelen – je bent niet verplicht om dit te doen - of je legt de inflatiecorrectie via afspraken met de vakbonden in een cao vast.

Deze afspraken worden concreet gemaakt in een procentuele loonsverhoging waarin de inflatie is verwerkt. De inflatiecorrectie wordt meestal niet expliciet genoemd in de cao, daarom komt het woord inflatiecorrectie ook niet voor in de horeca cao van 2024. Toch is deze correctie voor 2024 wél indirect toegepast op alle werknemers in horeca.

Inflatiecorrectie wordt meestal niet expliciet genoemd in de horeca cao

Omdat de inflatie ieder jaar verschilt, leidt dit bijna ieder jaar tot onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Niet ieder jaar wordt de inflatie gecompenseerd. Vakbonden zijn voorstander van een automatische inflatiecorrectie. De FNV, de grootste vakbond van Nederland, vindt bijvoorbeeld dat de lonen ieder jaar moeten meestijgen met de inflatie: ‘niemand werkt om armer te worden’. De onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden leidden afgelopen jaren tot forse loonstijgingen van werknemers:

  • 10% voor politieagenten en leraren
  • 9% voor jeugdzorgpersoneel
  • 33% voor bagageafhandelaren op Schiphol
  • 15 tot 23% voor bus- en tramchauffeurs
  • 8 tot 12% voor horecamedewerkers

Afspraken horeca cao

Ook voor de horeca cao 2024 zijn nieuwe afspraken gemaakt. Hierin is vastgelegd dat de lonen van horecamedewerkers komend jaar tussen de 8 en 12 % stijgen. Ook hier dus een forse loonsverhoging, die grotendeels een inflatiecorrectie is. Het is dus geen automatische inflatiecorrectie, maar dit was wel een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen.

Loonsverhoging

In de nieuwe horeca cao staan afspraken over het nieuwe loongebouw en de loonontwikkeling. Dit is gedaan om de koopkracht van horecapersoneel te verbeteren. Het betekent dat de kostenpost van lonen voor werkgevers fors stijgt. In de onderhandelingen tussen de partijen (vakbonden FNV en CNV) en de Koninklijke Horeca Nederland is rekening gehouden met de marges die in de horeca onder druk staan. Dit betekent dat werkgevers die afgelopen jaar zelf al een loonsverhoging hadden toegekend - vanwege de inflatiecorrectie - dit kunnen laten verrekenen.

In de horeca cao 2024 is vastgelegd dat de lonen tussen de 8 en 12 % stijgen

Stijging minimumuurlonen

De horecabranche in Nederland heeft ongeveer een half miljoen medewerkers. Een groot deel hiervan krijgt een salarisverhoging van 12%. Dit zijn veelal ervaren werknemers die de afgelopen jaren geen loonsverhoging kregen – in tegenstelling tot jonge krachten van wie het minimumloon jaarlijks toenam. Deze minimumuurlonen stijgen ook in 2024, zodat ook de beginnende horecawerknemers profiteren van de verhoging.

Artikel delen