Horeca cao: wat doe je bij een bedrijfsongeval?

Eerste hulp bij een ongeval op de horecawerkvloer

Horeca cao: wat doe je bij een bedrijfsongeval?

De kok snijdt zich lelijk in zijn hand, je gastvrouw glijdt uit en verdraait haar knie. In de horeca gebeuren relatief veel bedrijfsongevallen. Weet jij eigenlijk wat je moet doen als er zich in jouw zaak een ongeval voordoet? En hoe zit het met de aansprakelijkheid? Dít zeggen de horeca cao en de wetgeving erover.

Wanneer is er sprake van een bedrijfsongeval?

Wanneer er met een van je medewerkersnemer iets gebeurt tijdens het werk, is er sprake van een bedrijfsongeval. Denk aan: van een trap vallen, uitglijden op een natte vloer, te zwaar tillen, uitschieten met een snijmes, etc. Als het gaat om bedrijfsongevallen met één of meer dagen verzuim, staat de horeca op de vierde plek van alle bedrijfstakken.


Veilige werkplek bieden is verplicht

Als werkgever moet jij jouw medewerkers een veilige werkplek bieden. Dat staat ook in de horeca cao. Je bent wettelijk verplicht om de werkplek van je medewerkers zo in te richten en te onderhouden dat zij veilig hun werk kunnen uitvoeren én tegen elk mogelijk gevaar zijn beschermd. Deze regels gelden volgens de horeca cao niet alleen voor mensen in loondienst, maar ook voor uitzendkrachten.

Ernstig letsel ontstaat vaak door uitglijden, snij- en brandwonden

Wel of niet aansprakelijk?

Of jij als horecaondernemer aansprakelijk bent voor het bedrijfsongeval van je medewerker, hangt af van een aantal factoren. Je bent wél aansprakelijk als het bedrijfsongeval veroorzaakt is door een onveilige werkomgeving of een gebrek aan goede instructies. Je bent níet aansprakelijk als bijvoorbeeld een goed geïnstrueerde kok zich snijdt aan de snijmachine waarbij hij zelf onvoorzichtig is geweest. In de horeca cao staat dat als een kok de juiste instructies over de machine heeft gekregen, deze instructies ook naast de machine hangen en de kok gediplomeerd is, jij ervan uit mag gaan dat hij weet hoe hij met deze machine om moet gaan.

Bedrijfsongevallen: top 3

Dit zijn de meest voorkomende bedrijfsongevallen in de horeca:

  • Uitglijden
    Uitglijden als gevolg van een natte of vette vloer. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen, vooral als jouw medewerker met hete vloeistoffen of scherpe voorwerpen bezig is. Regelmatig schoonmaken en het onmiddellijk opruimen van gemorste stoffen zijn essentieel om dit risico te beperken.
  • Snijwonden
    Snijwonden komen ook veel voor. Vaak is dat het resultaat van haast of afleiding. Het juiste gebruik van snijgereedschap en persoonlijke concentratie zijn cruciaal om veilig te werken. Daarnaast is het belangrijk dat jouw medewerkers goed zijn opgeleid in het gebruik van messen en andere scherpe instrumenten.
  • Brandwonden
    Open vuur, hete olie en stoom kunnen voor ernstige brandwonden zorgen bij jouw keukenpersoneel. Zorg dan ook dat brandblussers en blusdekens altijd toegankelijk zijn, en personeel getraind is in het gebruik ervan.

Bedrijfsongeval? Wat moet je doen?

Bij ernstige bedrijfsongevallen ben je verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Een ongeval is ernstig als: een medewerker naar het ziekenhuis moet en daar wordt opgenomen, een medewerker door het ongeluk blijvend invalide wordt, een medewerker overlijdt. De Arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het ongeval en bepaalt vervolgens of jij nalatig bent geweest en al dan niet beboet moet worden. Ook als de medewerker later alsnog in het ziekenhuis moet worden opgenomen of als er later toch sprake blijkt van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het ongeval, moet je dat direct melden bij de arbeidsinspectie.

Zelf onderzoek doen

Als er sprake is van een bedrijfsongeval of wanneer je aansprakelijk wordt gesteld, dan moet je ook zelf onderzoek doen naar hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren. Neem in dit onderzoek ook zeker mee hoe de BHV (Bedrijfshulpverlening) is verlopen. Uiteindelijk is het de bedoeling om soortgelijke ongevallen voortaan te voorkomen. Overigens kun je dit ook laten uitvoeren door de Arbodienst waarbij je aangesloten bent. De resultaten van het onderzoek moet je volgens de horeca cao meenemen in je risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Artikel delen