Horeca cao: is een preventiemedewerker verplicht en wie stel ik aan?

Horeca-cao: is een preventiemedewerker verplicht?

Horeca cao: is een preventiemedewerker verplicht en wie stel ik aan?

Elke organisatie met minimaal één werknemer in dienst, is verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. Deze persoon helpt je om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Hij of zij signaleert en voorkomt gezondheidsrisico’s van het bedrijf en zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden. Lees hieronder meer over de taken, wie je aanwijst als preventiemedewerker en hoe je dit doet.

Wat doet een preventiemedewerker in de horeca?

Samen met andere deskundigen waarborgt een preventiemedewerker een veilige en gezonde werkvloer. Hij of zij zet zich in om voor de werknemers goede arbeidsomstandigheden te creëren. Dit doet de preventiemedewerker onder andere door:

  • Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen.
  • Samen te werken met de bedrijfsarts en de Ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt).
  • Medeverantwoordelijk te zijn voor het uitvoeren van maatregelen om de arbeidsomstandigheden op de werkvloer te verbeteren.

Hoeveel preventiemedewerkers zijn verplicht?

Elke organisatie moet tenminste één preventiemedewerker in dienst hebben. Heb je een groot bedrijf? Overweeg dan om meerdere preventiemedewerkers aan te stellen. Dit is niet verplicht, maar bij grote horecazaken kan dit handig zijn om een betere en veiligere werkomgeving te garanderen.

Wie moet ik aanstellen als preventiemedewerker?

Je kunt het beste iemand aanstellen die al in je bedrijf werkt. Hierdoor is het makkelijker om de taken en maatregelen uit te voeren. Is er geen mogelijkheid om iemand intern aan te wijzen, dan kun je een extern persoon vragen. Let op: je moet dan wel aantonen dat je niemand binnen je bedrijf kon aanwijzen. Heb je een bedrijf met maximaal 25 werknemers? Dan kun je ook zelf de preventiemedewerker zijn.

'Een preventiemedewerker hoeft geen opleiding te volgen'

Een preventiemedewerker hoeft geen opleiding te volgen. Wel is het belangrijk dat deze persoon genoeg kennis en ervaring heeft op het gebied van arbeidsomstandigheden. Deze ervaring kan hij of zij opdoen door cursussen en trainingen te volgen over veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Dit is overigens niet verplicht.

Hoe stel je een preventiemedewerker aan?

Preventiemedewerkers stel je schriftelijk aan. Als de Arbeidsinspectie langskomt en vraagt naar de preventiemedewerker dan kun je met dit schriftelijke bewijs aantonen wie deze rol vervult. Op het schriftelijke bewijs leg je ook de taken en verantwoordelijkheden van deze persoon vast.

Artikel delen