Horeca cao: worden reiskosten in de horeca vergoed?

Reiskostenvergoeding openbaar vervoer

Horeca cao: worden reiskosten in de horeca vergoed?

De ene werknemer woont dichtbij en de andere verder weg. Welke situatie ook van toepassing is: als werkgever krijg je hoe dan ook te maken met de vraag of je reiskosten vergoedt. Ben je hiertoe verplicht? En wat staat erover in de horeca-cao? Entree zocht het voor je uit en vertelt hoeveel je kunt vergoeden en wat de fiscale regels zijn.

In de horeca-cao staat geen regeling over reiskosten. Dit betekent dat je als werkgever zelf mag beslissen of je reiskosten voor woon-werkverkeer vergoedt. Kies je ervoor om reiskosten voor de horeca te vergoeden, dan gelden de onderstaande fiscale regels.

Hoeveel reiskosten mag je vergoeden?

Werknemers carpoolen, reizen met eigen vervoer, komen met het openbaar vervoer of een mix hiervan. Je kunt voor deze verschillende situaties de volgende vergoedingen aanhouden:

 • Werknemers die met de auto reizen
  Voor de werknemer die met de auto reist, mag je maximaal 21 cent per kilometer onbelast vergoeden.
 • Werknemers die met het openbaar vervoer reizen
  Reist de werknemer met het openbaar vervoer dan kun je kiezen om 21 cent per kilometer onbelast te vergoeden of de werkelijke reiskosten onbelast te vergoeden. Hierbij hoef je geen rekening te houden met de vertragingsvergoeding van de Nederlandse Spoorwegen.
 • Werknemers die met de auto en het openbaar vervoer reizen
  De medewerker die gedeeltelijk met de auto en gedeeltelijk met het openbaar vervoer reist, mag je een maximale onbelaste vergoeding geven van 21 cent per kilometer. Je kunt er ook voor kiezen om de werkelijke kosten van het openbaar vervoer te vergoeden.
 • Werknemers die carpoolen
  Als werkgever kun je ook carpoolen organiseren. Je mag dan ook maximaal 21 cent per kilometer vergoeden aan de chauffeur. Dit is inclusief de kilometers die de chauffeur omrijdt. Organiseren de werknemers het carpoolen onderling, dan kan elke werknemer een vergoeding krijgen van 21 cent per kilometer. De kilometers die de chauffeur daarvoor omrijdt, krijgt hij of zij niet vrij van belastingheffing vergoed.

Voorwaarden reiskosten horeca-cao openbaar vervoer

Voor de reiskosten die je vergoedt, stelt de Belastingdienst de volgende voorwaarden:

 • Ongeldige vervoerbewijzen leveren medewerkers in.
 • De vervoerbewijzen van medewerkers administreer je.
 • Uit de administratie blijkt de relatie tussen verstrekte vergoedingen en ingeleverde vervoerbewijzen.
 • Geadministreerde vervoerbewijzen heb je beschikbaar voor controle.

Moet ik reiskosten vergoeden bij ziekte?

Volgens de fiscale regels mag je de vaste reiskostenvergoeding bij langdurige ziekte alleen onbelast doorbetalen in de maand dat de werknemer ziek werd en de eerstvolgende maand. Daarna mag je pas weer onbelast uitbetalen in de maand die volgt op de maand waarin de werknemer is hersteld. Is de werknemer een korte periode ziek? Dan mag je de reiskostenvergoeding wél onbelast doorbetalen. Als je wilt afwijken van deze regeling dan kun je specifieke regels opnemen in de arbeidsovereenkomst, waarin staat dat de vaste reiskostenvergoeding wordt stopgezet bij ziekte.

Moet ik reiskosten vergoeden voor reizen onder werktijd?

Het kan gebeuren dat een werknemer onder werktijd moet reizen om bijvoorbeeld inkopen te doen of spullen op te halen. Het is dan logisch om reiskosten te vergoeden. Ook hiervoor gelden de fiscale regels.

Artikel delen