Horeca-inrichting: dit zijn de regels voor geluid op een terras

Terras van de Witte Dame

Horeca-inrichting: dit zijn de regels voor geluid op een terras

Bijna alle horecazaken met terras vallen onder het Activiteitenbesluit. Hierin staan regels voor milieuaspecten, waaronder geluid. In dit artikel gaan we verder in op geluidsnormen en regels rondom stem- en muziekgeluid op het terras. Lees mee!

Foto: terras van Hotel de Witte Dame in Abcoude

Regels stemgeluid

Op terrassen bestaat het geluid vooral uit het stemgeluid van de gasten die er zitten. In het Activiteitenbesluit worden regels rondom stemgeluid over het algemeen buiten beschouwing gelaten, maar er zijn een paar uitzonderingen. Stemgeluid telt hier wel mee:

 • Een terras dat omsloten is door bebouwing
  Het omgevingsgeluid is vaak lager bij een terras dat omsloten is door bebouwing. Hierdoor leidt stemgeluid eerder tot overlast.
 • Verwarmd of overdekt terras
  Verwarmde of overdekte terrassen worden het hele jaar door gebruikt, waardoor het stemgeluid getoetst moet worden volgens het Activiteitenbesluit. 

Als horecaondernemer is het jouw verantwoordelijkheid om geluidsoverlast te beperken. Zorg daarom voor duidelijke huisregels waar iedereen zich aan houdt. Overtreden gasten die regels? Spreek ze hier dan op aan.

Regels muziekgeluid

Bij het toetsen van muziekgeluid wordt onderscheid gemaakt tussen versterkte en onversterkte muziek.

Versterkte muziek
Versterkte muziek is niet toegestaan op een terras, tenzij het gaat om een individuele festiviteit. De gemeente bepaalt hoe vaak een bedrijf zo’n festiviteit mag organiseren.

Onversterkte muziek
Onversterkte muziek is wel toegestaan. Denk hierbij aan een liveband, salsafeest of iemand die zingt. Dit soort muziek wordt niet meegenomen in de bepaling van het geluidsniveau, maar de gemeente mag wel eisen hiervoor stellen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Check dus altijd eerst bij de gemeente wat de specifieke regels zijn.

Geluidsnormen

De algemene normen voor geluid in de horeca worden getoetst aan de hand van de onderstaande geluidsvoorschriften in artikel 2.17.

  07.00 tot 19.00 uur 19.00 tot 23.00 uur 23.00 tot 07.00 uur
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65dB(A) 60dB(A)
LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

 

Dit gebeurt er bij overlast

Wordt er overlast ondervonden op jouw terras, dan legt de gemeente hiervoor sancties op. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het aantal zitplekken terugdringen, waardoor er minder gasten op het terras kunnen zitten.
 • De openingstijden van het terras aanpassen.
 • De grens van het terras vastleggen door afscherming.
 • Een terrassenbeleid opstellen, waarin openingstijden en horecatypen staan die een terras mogen exploiteren.
 • Uitsluiten van terrassen van bepaalde horecagelegenheden.
Artikel delen