advertorial

De noodzaak van een gezond binnenklimaat

De noodzaak van een gezond binnenklimaat

Sinds we wereldwijd te kampen hebben met het COVD-19 virus is samenkomen en werken in één ruimte opeens niet zo vanzelfsprekend meer. Woorden als ‘aerosolen’ en ‘luchtfiltratie’ zijn inmiddels velen niet meer vreemd; het zijn termen welke direct verband hebben met het thema dat ons momenteel bezighoudt: “Hoe waarborgen we een veilig en behaaglijk binnenklimaat voor personeel, patiënten, cliënten, bewoners en/of bezoekers, waarbij het virus zo min mogelijk kans krijgt zich te verspreiden”?

Een veilige en gezonde samenleving

binnenklimaat restaurant ventilatie

Als expert op het gebied van een gezond binnenklimaat is WOLF Energiesystemen nauw betrokken bij dit thema. Het ontwikkelen en creëren van oplossingen die bijdragen aan een veilige en gezonde samenleving is de kerntaak waar het bij de onderneming om draait. Martin Wendels, directeur van WOLF Energiesystemen B.V. geeft zijn kijk op de situatie en legt uit welke toepassingen mogelijk zijn om een veilig binnenklimaat te waarborgen.

"In een ideale situatie is iedere ruimte voorzien van voldoende verse en gefilterde buitenlucht middels een luchtbehandelingsunit. Helaas zijn er veel situaties waar het niet eenvoudig mogelijk is zulke vaak ingrijpende voorzieningen te creëren. Voor die situaties zijn luchtreinigers dringend nodig als aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor ventilatie”, aldus Wendels.

Eisen aan ventilatie

De huidige pandemie creëert grote uitdagingen voor onder andere de horeca. Na de huidige lockdown wordt verwacht dat er ventilatie eisen gesteld worden om een veilige omgeving voor gasten en personeel te waarborgen. ”Snelle en efficiënte oplossingen zijn nodig om dit veilige binnenklimaat te realiseren”.

Onderzoek naar aerosolenverspreiding in openbare ruimtes

 

Ook met de ramen open kunnen hoge concentraties van besmettelijke aerosoldeeltjes zich in een ruimte eenvoudig en snel ophopen. Dat is de voornaamste conclusie van een onderzoek dat door de binnenklimaatexperts van WOLF recent met steun van het Hermann Rietschel Instituut (TU Berlijn) is uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek werd de verspreiding van aerosolen in een ruimte gemeten. In de gesimuleerde (60 m2) waren 25 personen aanwezig, waarvan één besmet met het coronavirus. Conform het wetenschappelijk advies werden de ramen in de ruimte eerst lichtjes opengelaten en na 20 minuten volledig geopend. Met een emissie van vijftig deeltjes per seconde duurde het slechts 5 minuten voordat de aerosoldeeltjes van de geïnfecteerde persoon zich door de gehele ruimte verplaatsten. In sommige delen van de ruimte werden maar liefst 900 besmette deeltjes per m3 gemeten.

Het volledig openzetten van de ramen gedurende 5 minuten zorgde weliswaar voor voldoende luchtverversing en beperkte de kans op besmetting tot een minimum, de deeltjesconcentratie nam echter snel weer toe zodra de ramen in de kantelstand werden gezet. Conclusie: een lichte opening van de ramen zorgt voor een vrij lage luchtverversingssnelheid.

Effectiever is het om de ramen volledig te openen. Maar dat zorgt juist weer voor een aanzienlijk ongemak, zoals tocht en geluidsklachten of denk aan een flinke regenbui of storm. Een ongewenste situatie, aldus Wendels. "Het onderzoek heeft duidelijk aangetoond, dat wanneer de richtlijnen voor raamventilatie worden gevolgd, er onvoldoende geventileerd wordt om een gezond binnenklimaat te waarborgen . Zeker in deze tijd, waarin het hygiëneniveau zo belangrijk is."

aerosolen wolf binnenklimaat

Foto: Overzicht van de CO2 concentratie in een ruimte na 45 minuten

Oplossingen voor een gezond binnenklimaat

Er zijn diverse oplossingen mogelijk welke een virusverspreiding in een binnenruimte tot een minimum beperken. "Door een ventilatie-unit met warmteterugwinning te gebruiken, reduceer je zowel het CO2-gehalte als het aantal aerosolen tot een acceptabel niveau", vervolgt Wendels. "Tegelijk wordt het comfort gewaarborgd."

Het zijn feiten die tijdens het onderzoek werden bevestigd. Het Hermann-Rietschel-Institut nam namelijk ook de aerosolverspreidingsniveaus onder de loep in een ruimte met permanent gesloten ramen en voorzien van een dergelijke installatie. In dit scenario werd met een hoeveelheid van 800 m3/u verse lucht naar de ruimte gevoerd en werd de vervuilde lucht continu afgezogen. Het resultaat: de lucht in de ruimte werd meer dan vier maal per uur volledig ververst.

De eenvoudige oplossing per ruimte

Er zijn luchtreinigers welke de ruimtelucht op een effectieve wijze filteren middels H14-filters (Hepa) en koolstoffilters. Ze verwijderen virussen, pollen, bacteriën, stof en geuren. Volgens de huidige kennis kan voor bescherming tegen besmetting worden volstaan met een lagere ventilatievoud, indien een luchtreiniger beschikbaar is. Wat de luchtreinigers erg interessant maakt, is het feit dat deze toestellen geplaatst kunnen worden per ruimte, zonder daarbij bouwkundige aanpassingen te doen.

“Om zoveel mogelijk bestaande situaties direct te kunnen voorzien van een gezonde binnenlucht heeft WOLF de AirPurifier ontwikkeld. De WOLF AirPurifier is bijzonder geschikt voor openbare en commerciële gebouwen waarbij onvoldoende geventileerd wordt, zoals bijvoorbeeld in congres- en vergaderzalen, maar denk bijvoorbeeld ook aan scholen en horecagelegenheden”, aldus Wendels.

co2 uitstoot ventilatie

Foto: Overzicht van aerosolenverspreiding in een ruimte

De centrale oplossingen

Naast de luchtreinigers zijn er ook ventilatiesystemen met warmteterugwinning om één of meerdere ruimtes in een gebouw tegelijkertijd te voorzien van gezonde lucht. Eveneens energiezuinige oplossingen met kleine tot zeer grote capaciteiten tot wel 350.000 m3 lucht per uur. "Onze systemen verversen de binnenlucht gelijkmatig en verminderen hoge concentraties besmettelijke deeltjes aanzienlijk", licht Wendels toe.

"Daarnaast beschermen de filters de binnenlucht tegen fijnstof en pollen en zorgen de systemen ervoor dat de ramen niet geopend hoeven te worden. Daarmee voorkom je hoge energiekosten, tocht en temperatuurschommelingen. Het is daarmee altijd behaaglijk binnen. Welkome voordelen, zeker in de winter."

Over WOLF

De oplossingen van WOLF voldoen aan de hygiëne norm VDI 6022. Daarnaast zijn er speciale hygiëne luchtbehandelingskasten die voldoen aan de nog strengere DIN 1946 deel 4 hygiëne norm, voor ruimtes met de hoogste eisen, zoals operatieruimtes. WOLF biedt een breed assortiment, heeft meer dan 50 jaar projectervaring en wereldwijd meer dan 100.000 luchtbehandelingskasten geleverd, dit vormt de basis voor de kennis en ervaring om voor iedere situatie een oplossing te bieden. Het competente serviceteam is erop ingesteld u altijd te verzekeren van een gezond binnenklimaat!

Meer informatie over veilig ventileren

Of neem contact op via telefoonnummer 038-333 50 86

Artikel delen