Q&A over sluiting eet- en drinkgelegenheden

Q&A over sluiting eet- en drinkgelegenheden

Mag ik als eigenaar wel in mijn bedrijf komen? En mag ik werknemers voor andere (schoonmaak)werkzaamheden inzetten? KHN geeft antwoord op veelgestelde vragen omtrent de sluiting van de horeca (met uitzondering van hotels) tot en met 6 april vanwege het corona-virus.

 

Wat gebeurt er als de overheid besluit horeca te sluiten in jouw gemeente, regio of het hele land?
Dan zijn die maatregelen van kracht en moet je je eraan houden. Er wordt streng op gehandhaafd en je riskeert boetes of andere strafrechtelijke maatregelen als je de aanwijzingen overtreedt. Sluiten betekent geen gasten meer binnen.

Wie bepaalt er of er voor risicobeheersing sluiting van eet en drinkgelegenheden noodzakelijk is en wie bepaalt of ik mijn zaak in dit geval moet sluiten?
Dit wordt bepaald door de nationale of lokale overheid, het “bevoegd gezag”. Die besluiten op adviezen van o.a. RIVM en GGD’n. De sluiting kan worden beperkt, bijvoorbeeld tot cafés, restaurants, fastservice en/of hotels. Maar kan ook gelden voor winkels maar niet voor supermarkten en apotheken, scholen of kinderopvang.

Krijg ik compensatie voor een eventuele sluiting?
Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Er is wel een regeling voor werktijdverkorting. Die regeling geldt nooit met terugwerkende kracht. Het advies is die in geval van gedwongen sluiten ook aan te vragen. Ook is bij de Belastingdienst een beroep op uitstel van betaling van aanslagen mogelijk. Dat kan ook voor de gemeentelijke belastingen. Zie daarvoor de website van je gemeentelijke belastingdienst. KHN pleit voor meer gerichte overheidssteun.

Komt er een compensatie voor oproepkrachten nu deze niet mee gaan in de WTV?
Nee. Werknemers met een nulurencontract, uitzendkrachten en werknemers via de payrollbedrijven zijn uitgezonderd van de regeling werktijdverkorting. De contractvoorwaarden gelden.

Mag ik mijn medewerkers vragen wel thuis te werken (waar mogelijk)?
Ja.

Wat moet ik regelen met leveranciers, verhuurder, energiemaatschappij et cetera. ?
Herroep bestellingen en maak afspraken over betalen en betaaltermijnen.

Waar moet ik nog meer aan denken als mijn bedrijf dicht gaat; hebben jullie een checklist?
Nog geen checklist, maar zorg voor direct aanvragen werktijdverkorting, uitstel van betalen van aanslagen e.d. en het annuleren van bestellingen.

Mag ik als eigenaar wel in mijn bedrijf komen? En mag ik werknemers voor andere (schoonmaak)werkzaamheden inzetten?
Ja, de zaak moet voor gasten gesloten zijn. Ja, aan medewerkers mag worden gevraagd ander werk te doen, maar dat moet er dan wel zijn.

Wat kunnen ondernemers doen bij een lockdown van het hotelbedrijf voor quarantaine of isolatie van gasten richting de medewerkers?
KHN adviseert ondernemers om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op de volgen. In veel gevallen betekent een lockdown van een hotel dat medewerkers niet meer naar werk mogen komen, of het pand niet mogen verlaten en daardoor niet naar huis kunnen. Als ondernemer ben je wel verplicht om de medewerkers door te betalen. Aanwezige medewerkers moeten doorwerken en garant staan voor goede zorg voor de gasten die op dat moment aanwezig zijn. Als ondernemer moet je ervoor zorgen dat de medewerkers dit naar vermogen op een zo veilig mogelijke manier kunnen doen, bijvoorbeeld door extra hygiënemaatregelen toe te passen. Volg hiervoor de richtlijnen van het RIVM.

Wat kunnen ondernemers doen bij een lockdown van het hotelbedrijf richting gasten?
KHN adviseert ondernemers om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op de volgen. In veel gevallen betekent een lockdown dat gasten het pand niet mogen verlaten. De accommodatie heeft een zorgplicht, maar daar staat wel een betaling tegenover. Mocht je als ondernemer geen diensten kunnen bieden en moeten annuleren, dan is de omzetschade voor de ondernemer. Mocht de ondernemer door de gast aansprakelijk worden gesteld, dan moet er per situatie bekeken worden of er op basis van de situatie of contractuele afspraken een beroep kan worden gedaan op overmacht.

Wat kunnen ondernemers doen bij een lockdown van een regio?
KHN adviseert ondernemers om de aanwijzingen van de autoriteiten op de volgen. Per situatie zal de overheid passende maatregelen presenteren. Eventueel is werktijdverkorting een mogelijkheid na een eigen risicoperiode. Dit is per situatie verschillend en op dit moment nog niet aan de orde.

Als je personeel niet meer kan komen, bijvoorbeeld door ziekte of sluiting, en jij daardoor niet meer kunt leveren, is er dan sprake van overmacht?
Als medewerker niet kan niet komen door ziekte of door een situatie buiten zijn schuld om, dan is de werkgever loon verschuldigd. Er is dan eventueel een beroep op de werktijdverkorting mogelijk als de sluiting het gevolg is van overheidsmaatregelen.

Wat moet ik doen als een medewerker niet kan komen werken (bijvoorveeld omdat ie vast zit in een ander land/hotel/besmet gebied) en niet kan reizen? Voor wiens (financiële risico komt dat?)?
Als medewerker niet kan niet komen door ziekte of door een situatie buiten zijn schuld om, dan is de werkgever gewoon het loon verschuldigd.

Wie betaalt de verletkosten van je medewerker bij quarantaine. Gaat het dan om een ziekmelding, om (onbetaald?) verlof of om extra vrije dagen?
Als medewerker niet kan komen door ziekte of door een situatie buiten zijn schuld om, dan is de werkgever loon verschuldigd. De ondernemer moet dus zorgdragen voor de verletkosten.

Kan ik mij beroepen op overmacht voor lopende verplichtingen als ik zelf mijn zaak moet sluiten vanwege de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus?
Dat kan, mits de sluiting wordt opgelegd en tenzij de overeengekomen voorwaarden dat uitsluiten.

Tags: 
Artikel delen