Corona: nog meer regio’s krijgen horecaregels

Corona: nog meer regio’s krijgen horecaregels

Door de blijvende toename van het aantal corona-besmettingen zijn er naast extra maatregelen voor zes veiligheidsregio's op 25 september voor nog eens acht veiligheidsregio’s extra corona maatregelen aangekondigd. Deze gaan in op 27 september om 18.00 uur en hebben gevolgen voor de horeca. Ook is het OMT advies gevraagd voor extra maatregelen in grote steden.

Extra corona maatregelen in veertien regio's

De extra corona maatregelen gelden nu voor deze veertien regio's waar de extra corona maatregelen gelden: Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem), Hollands Midden (Leiden), Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid, Groningen, Zuid-Holland-Zuid, Gooi-en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland en Flevoland.

De nieuwe extra corona maatregelen voor de horeca op een rijtje:

-Om 01.00 uur moeten de deuren sluiten. Om middernacht mogen ondernemers geen bezoekers meer binnen laten, moet de muziek uit en om 01:00 uur moet de zaak leeg zijn.

-Daar komt bovenop dat het maximum aantal gasten voor samenkomsten zonder meldplicht wordt teruggebracht naar vijftig. Samenkomsten van vijftig personen of meer zijn nog steeds toegestaan, maar kennen een meldplicht. Volgens de site van de rijksoverheid geldt voor die meldplicht wel een aantal uitzonderingen, onder andere voor gelegenheden met een horecavergunning. 

Reactie KHN op de extra corona maatregelen

"Opnieuw worden horecabedrijven in het nachtleven, met name cafés en clubs, maar ook evenementenlocaties zoals congres-/ zalencentra en hotels met vergaderlocatie zwaar getroffen, terwijl deze sectoren het op dit moment al ongelofelijk zwaar hebben. Het beperken van de sluitingstijden is volstrekt disproportioneel. Horecaondernemers en hun medewerkers volgen strenge protocollen en doen er dagelijks alles aan om hun gasten een veilige en gastvrije ervaring te bieden. Cijfers van het RIVM tonen aan dat slechts 5,5 procent van alle besmette personen te herleiden is naar de horeca. 

Extra steunmaatregelen nodig

"Het invoeren van deze maatregelen voor een op dit moment zeer kwetsbare horecabranche betekent een directe noodzaak voor specifieke extra steunmaatregelen voor sectoren die niets meer kunnen. KHN dringt er daarom bij het kabinet op aan om zo snel mogelijk met verbeteringen op het derde steunpakket te komen." KHN pleit voor:

-Maak een transitievergoeding via het UWV mogelijk, zodat de transitievergoeding voor mkb-bedrijven, die aanspraak hebben op NOW of TVL, via het UWV aan de werknemer wordt vergoed.

-Zorg dat voor bepaalde vormen van bedrijvigheid het mogelijk wordt dat, bij de eindafrekening van de steunmaatregelen, de jaaromzet en kosten over 2020 mogen worden vergeleken met 2019.

-Maak het voor het gewone mkb gemakkelijk om zonder voorwaarden subsidie aan te vragen.

-Presenteer een uitkoopregeling of extra bijdrage voor bedrijven die echt niet KUNNEN exploiteren, zoals evenementen, clubs & nightlife bedrijven), door afwikkelingskosten en aflossingen af te kopen.

-KHN roept het kabinet op om het huidige steunpakket onverkort voort te zetten en verder aan te vullen.

Tags: 
Artikel delen