Horeca-cao: bijzonder verlof, waar heb je recht op?

Personeel bij Robuust gemaakt door Ming Chao
Tags: cao

Horeca-cao: bijzonder verlof, waar heb je recht op?

Van het overlijden van een grootouder tot de verzorging van een ziek kind: horecapersoneel kan in verschillende gevallen bijzonder verlof aanvragen. Werkgevers moeten in de meeste situaties het loon doorbetalen. Hieronder vertellen we wanneer bijzonder verlof geldt en waar je recht op hebt als werknemer.

Foto: Personeel bij Robuust, gemaakt door Ming Chao

Bijzonder verlof horeca overlijden

In de horeca-cao is voor een overlijden vastgelegd dat een werknemer buitengewoon verlof met behoud van loon kan opnemen in de volgende gevallen:

 • Overlijden partner of (stief)kind: 4 dagen en dan in ieder geval de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis.
 • Overlijden (schoon)ouders: 2 dagen.
 • Begrafenis of crematie (schoon)broer, (schoon)zus of grootouder: 1 dag.

Het verlof neemt de werknemer op op de dag van de gebeurtenis. In geval van meerdere dagen verlof moet de medewerker deze aansluitend achter elkaar opnemen.

Bijzonder verlof horeca huwelijk

In de horeca-cao is voor een huwelijk vastgelegd dat een werknemer buitengewoon verlof met behoud van loon kan opnemen in de volgende gevallen:

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap van (stief)kind, broer, zus of (schoon)ouder: 1 dag.
 • 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap van kind, (schoon)ouders of grootouders: 1 dag. 

Het verlof neemt de werknemer op op de dag van de gebeurtenis. In geval van meerdere dagen verlof moet de medewerker deze aansluitend achter elkaar opnemen.

Bijzonder verlof horeca verhuizing

In de horeca-cao is niets vastgelegd over bijzonder verlof en verhuizing. Daarom heb je als werknemer geen recht op een verlofdag met behoud van loon.

Ziekteverlof horeca

Bij ziekte ontvang je loon over alle ziektedagen, behalve de eerste dag. Deze ‘wachtdag’ geldt voor elke keer dat een werknemer zich ziek meldt. Als werkgever kun je de wachtdag inhouden van het loon óf afschrijven als vakantiedag. De wachtdag geldt niet als:

 • De volgende ziekmelding weer binnen vier weken is.
 • De ziekte een gevolg is van een bedrijfsongeval of agressie/geweld tegen de werknemer.

Een zieke werknemer heeft recht op 70% loondoorbetaling gedurende 104 weken. De eerste 52 weken zijn minimaal het wettelijke minimum (jeugd)loon. Als een werknemer zich houdt aan de regels bij ziekte, die in de horeca-cao 7.3 staan, heeft hij of zij ook recht op:

 • Tot 95% van het maandloon gedurende de eerste 52 weken.
 • Tot 75% van het maandloon gedurende de daaropvolgende 52 weken.
'Werkgevers zijn verplicht om calamiteitenverlof 100% uit te betalen'

Calamiteitenverlof horeca

Werknemers kunnen in onvoorziene situaties terechtkomen, waarvoor zij aanspraak mogen maken op calamiteitenverlof. Denk aan brand of een gesprongen waterleiding thuis. Maar ook de bevalling van een partner, een sterfgeval in de familie of een ander spoedeisend geval. In de wet (artikel 4:1 Wet arbeid en zorg) staat voor welke gevallen een werknemer aanspraak kan maken op calamiteitenverlof. Het gaat hierbij in elk geval om:

 • Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden.
 • Een opgelegde wettelijke verplichting die de werknemer niet in zijn of haar vrije tijd kan plaatsvinden.
 • Uitoefening van het kiesrecht.

Werkgevers zijn verplicht om calamiteitenverlof 100% uit te betalen. Dit kan één uur duren, maar ook meerdere dagen. Werknemers moeten in elk geval zo snel mogelijk de verlofaanvraag indienen en proberen aan te geven hoe lang het ongeveer duurt.

Zorgverlof horeca

Werknemers hebben recht op zorgverlof om een zieke partner, kind, ouder, broer, zus, grootouder of kleinkind te verzorgen. Bij een kortdurend zorgverlof moet de werkgever gedeeltelijk loon doorbetalen en bij een langdurend zorgverlof niet.

Kortdurend zorgverlof

Bij een kortdurend zorgverlof is de werknemer de enige persoon die een zieke de noodzakelijke zorg kan geven. Dit is dus niet als de zieke in een ziekenhuis ligt, want dan krijgt hij of zij al de nodige zorg. De werknemer kan twee keer het aantal uren dat hij of zij per week werkt, opnemen gedurende twaalf maanden. De loondoorbetaling is dan 70%.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof geldt wanneer de werknemer noodzakelijke langdurige zorg moet verlenen. De werknemer kan per twaalf maanden zes keer het aantal uren dat hij of zij werkt opnemen. Hierbij is geen recht op loondoorbetaling.

Zwangerschapsverlof horeca

Een zwangere werknemer heeft in totaal recht op minimaal zestien weken verlof. Dit verlof bestaat uit zwangerschapsverlof (voor de bevalling) en bevallingsverlof (na de bevalling).

Het zwangerschapsverlof bestaat uit 4 tot 6 weken vóór de bevalling. Een bevallen zwangere medewerker heeft recht op minimaal 10 weken verlof na de bevallingsdatum. Ook als de baby later wordt geboren. Wanneer de werkneemster eerder wil beginnen met werken, dan geldt er een minimum van 42 vrije dagen na de bevallingsdatum.

Een zwangere werknemer kan extra verlof krijgen. Wanneer er sprake is van een meerling, krijgt ze 2 tot 4 weken extra zwangerschapsverlof. Wanneer er sprake is van een langdurige ziekenhuisopname van het kind heeft de medewerker recht op maximaal 10 weken couveuseverlof.

Het salaris van je medewerker moet je volledig doorbetalen tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Als werkgever krijg je hiervoor een uitkering van het UWV, deze kun je maximaal 4 en minimaal 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof aanvragen.

Lees meer in ons artikel: Horeca cao: dit zijn de regels voor zwangerschapsverlof.

Ouderschapsverlof horeca

Ouders hebben sinds 2 augustus 2022 recht op 9 weken ouderschapsverlof, door middel van een uitkering van het UWV. Deze uitkering is 70% van hun dagloon. Zij moeten deze 9 weken verlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Artikel delen