Onderzoek hotelmedewerkers: leegloop dreigt

Onderzoek hotelmedewerkers: leegloop dreigt

Bijna vier op de tien hotelmedewerkers achten de kans groot tot zeer groot dat ze over een half jaar niet meer in een hotel werken. Dit blijkt uit onderzoek van netwerkplatform Hotel Leaders Network en recruitmentpartner MJ People onder 269 hotelmedewerkers. Ook 156 hoteldirecteuren namen deel aan het onderzoek.

Leegloop door corona

Dat 37% van de medewerkers verwacht uit te stromen, komt grotendeels doordat hotels arbeidsplaatsen moeten laten vervallen als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast is er sprake van vertrek op eigen initiatief, waarbij financiële overwegingen, te weinig uitdaging en stress door covid-19 als redenen worden genoemd. Leidinggevenden in de hotellerie bevestigen dat de positie van veel hotelmedewerkers als gevolg van de coronacrisis niet langer houdbaar lijkt: bij 45 procent is de reorganisatie al gestart en nog eens 18 procent verwacht dat een reorganisatie op korte termijn niet kan uitblijven.

Minder gasten

De redenen liggen voor de hand; minder buitenlandse toeristen en internationaal zakenverkeer en het wegvallen van congressen en evenementen. Voorheen had veertig procent van alle hotelgasten een zakelijk motief. Vooral in de grote steden is deze groep sterk teruggevallen. Met de hotels in de periferie gaat het dit jaar redelijk. Zij zijn minder afhankelijk van zakelijke gasten en internationale toeristen.

Snijden in kosten

Gemiddeld zijn hotels 22 procent van hun omzet kwijt aan overheadkosten, waaronder huur of afschrijving en de kosten van het management, verzekeringen en marketing. De verwachting is dat veel tijdelijke contracten in de hotellerie worden opgezegd om kosten te drukken. Toch verwacht 80 procent van de hotelmanagers en -eigenaren dat zij in 2021 weer break-even draaien (37 procent denkt dat dat in het derde kwartaal zal gebeuren). De vraag is of hotelmedewerkers die nu vertrekken, nog terug zullen keren in de hotellerie als er een vaccin is en de branche weer opkrabbelt. Het is dus essentieel om personeel te behouden.

Alternatieven voor ontslag hotelmedewerkers

"Een goed alternatief voor het ontslag van hotelmedewerkers zou kunnen zijn om medewerkers tijdelijk aan zorginstellingen of andere branches die personeelstekorten ervaren uit te lenen", zegt Melle Pegman, initiator van het Hotel Leaders Platform. "Bij het uitlenen is de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten bij intermediairs) van toepassing. In dat geval geldt de loonverhoudingsnorm. Dit betekent dat werknemers recht hebben op hetzelfde loon en overige vergoedingen als werknemers in gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener. Wij adviseren hoteliers om dit soort alternatieven ook te overwegen. Zo blijven hotelmedewerkers zeker van werk en salaris, en blijven zij behouden voor de hotelsector als corona onder controle is.” Jacob de Graaff, initiator Hotel Leaders Network geeft aan: "Tijdens de vele gesprekken met hoteliers werd duidelijk dat men met pijn in het hart afscheid moeten nemen van medewerkers. Graag denken wij mee met de hoteliers hoe zij contact kunnen houden met ex-medewerkers en hoe deze groep de weg terug de hotellerie in vindt.” 

Van vitaal belang

Sander Allegro, chairman QL Hotels & Restaurants en Program Director van HLN, schrikt ook van deze cijfers:“De dreigende uitstroom van vakkrachten uit de hotellerie is zorgwekkend, omdat het vertragend zal werken op het tempo waarmee de hotelsector zich kan herstellen. Het is van vitaal belang dat we ons inspannen om de nu uitstromende mensen het perspectief te geven om terug te kunnen keren. We hebben ze keihard nodig voor een gezonde hotelsector én voor een gezonde economie."

Mogelijke oplossingen

"De resultaten en vooruitzichten bij veel hotels bieden ruimte voor extra financiering", vult Stef Driessen van ABN Amro – partner van Hotel Leaders Network- aan. "En wij verwachten dat huren vaker variabel worden ingericht. Eigenaren en operators delen dan de pijn in mindere tijden maar ook de winst in betere tijden.” Hotel Leaders Network is in gesprek met diverse hoteliers en HR directeuren (binnen de hotellerie) om mee te denken over (andere) mogelijke oplossingen.

 

Tags: 
Artikel delen