6 tips om extra winst slim te gebruiken

6 tips om extra winst slim te gebruiken

De lange, warme zomer van 2018 bezorgde veel horecaondernemers financieel een topseizoen. Wat te doen met de extra winst? Een overzicht van mogelijkheden, aanraders en afraders. Leidraad: risicospreiding.

Tekst Geert Dekker

Na de topzomer van 2018 beschikken veel horecaondernemers over een goedgevulde bankrekening. Dan doemt een luxeprobleem op: wat is namelijk de beste bestemming voor dat 'overtollige' geld? Op de bankrekening verpietert het immers, de spaarrentes liggen nog altijd onder inflatieniveau. Entree sprak hierover met Bas van Kooten (OAMKB Horeca), Erik Hendriks (030 Accountants) en Bert Bogie (SmitsVandenBroek Adviseurs Accountants), en kwam tot het volgende overzicht van mogelijkheden.

1. Laten staan op de spaarrekening
Toch laten 'verpieteren'? Als de algemene buffers de afgelopen jaren waren opgedroogd, is dat inderdaad een goed idee. Elke ondernemer moet dergelijke buffers hebben, vindt accountant Hendriks, maar hij weet dat veel horecazaken er niet over beschikken. "Het geld wordt te snel uitgegeven. Doet zich dan een tegenvaller voor, dan moet men zich in allerlei bochten wringen om die op te vangen." Een behoorlijk bedrag cash achter de hand (of heel snel liquide te maken) voorkomt dergelijke ellende. Als bij u die buffer ontbreekt, kunt u de extra winst zodoende als een mooie gelegenheid beschouwen om de zaak te voorzien van wat vet op de botten.

2. Schulden terugbrengen
Een flink bedrag dat ‘over’ is kan ook worden gebruikt om rentedragende leningen (deels) af te lossen. Het grote voordeel hiervan is het langetermijneffect: voor ettelijke jaren wordt de financiële druk op de onderneming verlicht en dat vergroot de overlevingskansen bij tegenspoed. De hypotheek is het meest voor de hand liggende voorbeeld: hoe hoger de rente, hoe meer versneld aflossen de moeite waard is. Hendriks: "Heb je een hypotheek met een hoge rente, dan kun je ook overwegen het rentecontract af te kopen. Houd dan wel rekening met een hoge boete."

3. Investeren in de zaak
Daarnaast is investeren in de zaak wijs met het oog op de lange termijn; regeren is vooruitzien. Of het nu om achterstallig onderhoud gaat of nieuwe voorzieningen, veelal zal ook de fiscus nog meebetalen. Voor investeringen tussen de 2.300 en ongeveer 56.000 euro, kan in het kader van de zogeheten Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 28% van het investeringsbedrag extra worden afgetrokken. Gaat het om investeringen in de energiehuishouding, dan kan daar - vanaf een investering van 2.500 euro - in het kader van de Energie-investeringsaftrek (EIA) nog een behoorlijke aftrek bovenop komen. Ook milieu-investeringen komen, in het kader van de Milieu-investeringsaftrek (MIA), in aanmerking voor extra aftrek.

4. Pensioen aanvullen
Is de zaak financieel helemaal gezond, dan kan de blik gericht worden op zogezegd leukere bestemmingen voor het geld. Alhoewel, leuk ... de eigen pensioenvoorziening krijgt zelden meteen de lachers op zijn hand. Toch is dit een verstandige en ook op de lange termijn gerichte keuze, stelt financieel adviseur Van Kooten. "Sluit een lijfrentepolis af, of - als er al één is - stort daar extra geld op. Of neem een fiscale oudedagsreserve (FOR) op de balans op: je betaalt dan minder belasting over je extra winst en behoudt de keuze wat je (later) met dat geld doet." Hij raadt aan bij dit soort keuzes altijd een gespecialiseerd adviseur in te schakelen. "Het is nooit one size fits all, maar altijd maatwerk."

5. Belonen
Het wordt pas echt leuk als financieel succes aangewend kan worden om de balans tussen werk en privé weer op orde te brengen. Van Kooten: "Ik geloof er heilig in dat ook die balans op de lange termijn van groot belang is voor het succes van de onderneming. Bewaak hem dus goed. In dit geval: na een hele zomer keihard werken heb je een goede vakantie meer dan verdiend. Maak gebruik van die mogelijkheid." Hetzelfde idee geldt voor de medewerkers: ook hun werk-privébalans moet op orde zijn. Als de resultaten extra goed zijn geweest, is er alle reden de inspanningen van het personeel extra te belonen, bijvoorbeeld met een feestje of vrije dag.

6. Beleggen
Het veiligste advies op het gebied van beleggen, is: doe dit alleen met geld dat 'over' is. Zeker bij aandelenbeleggingen: de inleg kan sterk in waarde dalen of zelfs helemaal verloren gaan, want koersbewegingen zijn per definitie onberekenbaar. Ook crowdfunding kent dergelijke risico's, maar voor horecaondernemers met overtollige middelen is het volgens Van Kooten de moeite waard die financieringsvorm eens te bekijken. "Ondernemers zijn goed in staat de kansen en mogelijkheden van een nieuwe zaak in te schatten. Dat geeft hen als financier in crowdfunding een streepje voor. Bovendien leent die markt zich goed voor het spreiden van het risico: in veel leningen kun je al deelnemen in parten van 1.000 euro." Fiscaal jurist Bogie wijst erop dat het fiscaal nogal wat kan uitmaken of er wordt belegd als onderneming of privépersoon. "Of het verstandig is in box 1, 2 of 3 te beleggen, hangt af van de hoogte van het vermogen en het verwachte rendement. Dat moet je goed uitzoeken."

Afraders
Naast de bovenstaande 6 mogelijkheden, in volgorde van noodzakelijkheid, zijn er afraders. Ga bijvoorbeeld niet voor een tweede zaak. De adviseurs raden het af om met overwinsten snel op overnamepad te gaan. Het argument: één zwaluw maakt nog geen zomer. Oftewel: één goede zomer wil niet zeggen dat de onderneming structureel floreert. Bovendien loopt een tweede zaak vaak op een teleurstelling uit, weet Van Kooten. "Heb je nu iets te besteden, dan kun je beter nadenken over hoe je ervoor kunt zorgendat je, als het straks weer wat minder gaat, een appeltje voor de dorst hebt." Ook niet doen: alles zelf willen uitzoeken. Met name de fiscale aspecten van de genoemde mogelijkheden zijn niet in algemene regels samen te vatten: bijna altijd is het maatwerk. Bogie wijst bijvoorbeeld op de gevolgen van hoge opbrengsten voor de te kiezen rechtsvorm. "Als blijkt dat winst structureel hoger uitvalt, kan het rendabel zijn de eenmanszaak om te zetten in een bv." Het omslagpunt waarbij dat het geval is, gaat de komende jaren omlaag, onder andere omdat de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling steeds verder worden ingeperkt. Bogie: "Op een gegeven moment kun je dan belasting besparen door de onderneming in een bv onder te brengen. Wanneer dat precies de moeite waard is, verschilt echter van geval tot geval."

Artikel delen