Omzetstijging in de horeca vlakt af in 2019

Omzetstijging in de horeca vlakt af in 2019

Hogere prijzen en een toenemend tekort aan personeel begrenzen de groei van de afzet in de horeca in 2019.

Naar verwachting stijgt het omzetvolumein de horeca met 2% in 2019, stelt het ING Economisch Bureau in het vooruitzicht horeca.​Vooral de btw-verhoging doet de prijzen sneller stijgen, hoewel ook de kosten voor inkoop en personeel toenemen. Op basis van de conjunctuur staan de meeste seinen voor de horeca in 2019 echter nog steeds op groen. Nederlandse consumenten hebben meer te besteden en het aantal buitenlandse toeristen groeit gestaag.

Omzet groeit met 2%
Nederlandse en internationale gasten weten de weg naar de horeca in groten getale te vinden. De bestedingen van binnenlandse en buitenlandse gasten nemen in 2019 verder toe. Restaurants, cafetaria’s en cafés moeten het vooral van de Nederlandse consument hebben, bij hotels voert de internationale gast de boventoon. Terwijl de koek groter wordt, zorgt de sterke stijging van het aantal horecagelegenheden voor toenemende concurrentie. Zo is het restaurantaanbod momenteel 40% groter dan tien jaar terug.

Prijzen stijgen sterk door btw-verhoging
Horecaondernemers staan in 2019 voor de keuze om de verhoging van het lage btw tarief van 6% naar 9% door te rekenen of in te teren op de marge. In de meeste gevallen verwachten wij dat ze voor het eerste kiezen. Consumentenprijzen zullen daardoor met circa 4 procent stijgen, dat is sterker dan gebruikelijk. Van die prijsstijging is naar verwachting 1,8 procentpunt het gevolg van de btw-verhoging op onder andere logies, maaltijden en non-alcoholische drankjes. Doordat de btw omhoog gaat in een periode van hoogconjunctuur zullen consumenten hun gedrag niet massaal aanpassen. Het zal de groei van de volumes echter wel wat drukken.

Internationale aantrekkingskracht groter dan ooit
Nederland is hard op weg naar meer dan 20 miljoen internationale toeristen in 2020. De stijgende welvaart in onze buurlanden, bevolkings- en welvaartsgroei in landen buiten Europa en betere internationale (vlieg)verbindingen zijn belangrijke drijfveren. Het aantal buitenlandse toeristen stijgt in 2018 met circa 7%, waarmee een nieuw recordjaar in de maak is. Voor 2019 ligt de groei naar verwachting tussen de 3% en 7%.

Personeel gezocht
Steeds meer ondernemers lopen op piekmomenten op hun tenen om de vraag bij te benen. Personeel is vaker een knelpunt en de kosten voor werving en behoud van personeel stijgen. Eind 2018 was personeelstekort voor 3 op de 10 ondernemers de voornaamste belemmering. We verwachten dat dat aantal in 2019 verder stijgt want het personeelsaanbod waar ondernemers uit kunnen putten krimpt. Dit remt de omzetgroei in de sector, enerzijds door te weinig personeel en anderzijds doordat bedrijven zich vaker moeten wenden tot relatief onervaren personeel.

Artikel delen