Volume flexbranche krimpt in 2020

Volume flexbranche krimpt in 2020

Zzp’ers en online platformen zetten verdienmodel onder druk.

De flexbranche slaat in 2020 om van groeimotor naar krimp. Voor het eerst sinds 2013 krimpt het volume volgend jaar naar verwachting met 1,5%, zo blijkt uit onderzoek van de ING.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op personeelsgebied? 

Invoering WAB 

Dit komt door een lagere economische groei, een aanhoudend krappe arbeidsmarkt en de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De schaarste aan personeel biedt wel ruimte voor hogere tarieven, waardoor de omzet nog enigszins op peil blijft. Het verdienmodel van de sector staat onder druk door concurrentie van online werkplatformen en zzp’ers. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht flexbranche van het ING Economisch Bureau.

Het tij is gekeerd voor de flexbranche

Na de relatief hoge volumegroei in de afgelopen jaren valt het groeitempo in 2019 vrijwel stil. In 2020 slaat de groei naar verwachting om in krimp en daalt het volume met circa 1,5%. Dit komt door de lagere economische groeiverwachtingen, een aanhoudende krappe arbeidsmarkt, de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) begin 2020 en door concurrentie van zzp’ers en online werkplatformen als Deliveroo en Temper.

 

Hogere tarieven dankzij krappe arbeidsmarkt

Ondanks de relatief lage volumegroei in 2019 blijft de omzet op peil dankzij hogere prijzen. Zo biedt de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt veel flexbedrijven de ruimte om hun tarieven te verhogen. Tot 2017 gebeurde dit nog mondjesmaat, maar in 2018 en 2019 zijn de tarieven met gemiddeld 6% toegenomen.

Roerige tijden voor de flexbranche

De flexbranche staat voor een aantal grote uitdagingen. Zo wordt per 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingevoerd. Door deze wet wordt alle flexibele arbeid, behalve zzp’ers, duurder dan nu het geval is. Dit heeft gevolgen voor de gehele flexbranche, al wordt vooral payrolling hard getroffen. Aangezien de behoefte bij bedrijven aan flexibel personeel niet verdwijnt is de kans groot dat de nieuwe wet leidt tot een verschuiving binnen en buiten de sector. Een deel van de payrollers zal als uitzendkracht aan de slag gaan. Daarnaast worden zzp’ers aantrekkelijker omdat de wet niet voor hen van toepassing is.

Sector heeft baat bij gelijker speelveld met zzp’ers

Ook krijgt de sector steeds meer concurrentie van zzp’ers die onder meer via online werkplatformen als Temper en Deliveroo werken. “Uit eerder ING onderzoek blijkt dat zzp’ers van alle flexwerkers, waaronder uitzendkrachten, het meest flexibel zijn om economische schokken op te vangen doordat ze relatief snel hun tarieven en/of uren kunnen aanpassen”, aldus Katinka Jongkind, econoom bij het ING Economisch Bureau. “Dit maakt ze aantrekkelijk voor bedrijven die flexibel willen zijn en snel willen schakelen. Bovendien nemen online platformen met de bemiddeling van zzp’ers deels de traditionele uitzendfunctie over. Dit zet het verdienmodel van met name de uitzendsector onder druk. De sector heeft er daarom baat bij dat er door middel van regelgeving een gelijker speelveld tussen flexibele werknemers en zzp’ers wordt gecreëerd.” 

Lees hier het hele rapport. 

Artikel delen