Aangepast protocol KHN mbt personeel

Aangepast protocol KHN mbt personeel

Vorige week woensdag heeft het kabinet de maatregelen bekendgemaakt die vanaf 1 juni gelden voor onder andere ‘eet- en drinkgelegenheden’. Omdat er veel verwarring is over wat wel en niet mag, heeft KHN het horecaprotocol (advies) daarop aangepast en aangescherpt. We zetten hieronder kort op een rij wat betrekking heeft op het personeel. Weten wat het voor de gasten betekent? Dat lees je hier. 

Bron: KHN

De kernvraag bij de gedeeltelijke opening is: hoe kan de horeca weer op gang komen waarbij de gezondheid van de gasten en medewerkers gewaarborgd blijft? KHN heeft daarom het initiatief genomen om een protocol ‘heropening horeca’ op te stellen. Het protocol is als volgt opgebouwd: het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten met daarna algemene richtlijnen voor horecaondernemers, medewerkers, gasten en leveranciers. Het tweede deel bestaat uit de specifieke richtlijnen voor de verschillende sectoren: restaurants, cafés, hotels, fastservice, vergader- en zaalbedrijven. Hieronder worden kort de algemene richtijnen voor horecaondernemers, medewerkers bediening en keukenpersoneel weergegeven. 

Algemene richtlijnen voor horecaondernemers

 • Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, zowel binnen als buiten. Dat geldt voor medewerkers, gasten, maar ook afhalers, bezorgers en leveranciers.
 • Handhaaf met deurbeleid en toezicht op naleving van de regels. Als de ondernemer niet aanwezig is, dan is de bedrijfsleider daarvoor eindverantwoordelijk.
 • Wees extra alert op de regels van sociale hygiëne (voor bedrijven met een Drank en Horecawet vergunning) in relatie tot waarborgen van de 1,5 meter.
 • Zorg voor maximale bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, sanitaire voorzieningen en de pinterminals. Onderaan wordt het schoonmaak protocol weergegeven.
 • Instrueer de medewerkers over de hygiënische maatregelen (zoals het wassen van de handen) die zij in acht moeten nemen, voorzie ze van hygiënische hulpmiddelen (bijvoorbeeld desinfecterende middelen en eventueel mondkapjes en handschoenen).

Algemene richtlijnen voor de medewerkers

 • Bij verkoudheid of griepverschijnselen; blijf thuis en kom niet werken.
 • Houd 1,5 meter afstand, zowel in de ruimten waar alleen het horecapersoneel komt (waaronder de keuken) als in de ruimten waar ook gasten komen.

Specifieke richtlijnen voor het keukenpersoneel

 • Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd.
 • Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar komen.
 • Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.
 • Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden.

Lees hier het kort toegelichte protocol voor de gasten.

Wil je op de hoogte blijven van al het horecanieuws in de coronacrisis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Entree Magazine!

Tags: 
Artikel delen