Horeca-cao: 4 tips voor als een medewerker niet functioneert

Duim naar beneden
Tags: cao

Horeca-cao: 4 tips voor als een medewerker niet functioneert

Help! Je werknemer functioneert niet, wat moet je doen? Entree zocht het uit en verzamelde vier handige tips die jou als ondernemer helpen. Van het opbouwen van een personeelsdossier tot functioneringsgesprekken: dit moet je doen volgens de horeca-cao.

Tip 1: Stel een personeelsdossier samen

Sinds de invoering van WWZ (Wet werk en zekerheid) in 2015 is het belangrijk om een personeelsdossier op te bouwen. Door deze wet hebben werknemers bij ontslag namelijk recht op een transitievergoeding. Deze geldt ook voor tijdelijke contracten die niet verlengd worden. Een personeelsdossier helpt bij het inzichtelijk krijgen van een werknemer die niet functioneert. Kun je geen opgebouwd dossier laten zien aan de kantonrechter? Dan kan deze de arbeidsovereenkomst niet ontbinden.

Belangrijk is dus om direct te starten met een dossier zodra je een nieuwe werknemer in dienst hebt. Hierin staat onder andere: 

  • De arbeidsovereenkomst
  • Functieomschrijving
  • Afspraken over gevolgde opleidingen
  • Verslagen van functioneringsgesprekken
  • Correspondentie met de werknemer

Bij het disfunctioneren van de werknemer kun je dit dossier uitbreiden. De kantonrechter wil namelijk schriftelijke bewijsstukken zien die aantonen dat de werknemer niet functioneert. Hieruit moet ook blijken dat je hem of haar hierop hebt gewezen en je er alles aan hebt gedaan om de medewerker te helpen. Denk aan scholing en het geven van nieuwe kansen. 

Tip 2: Zorg voor een duidelijke functieomschrijving

In de bovenste tip stond het al: een functieomschrijving toevoegen aan het personeelsdossier is superbelangrijk. Doe dit zo gedetailleerd en actueel mogelijk. Deze omschrijving helpt je te kunnen aantonen op welke vlakken de werknemer tekortschiet. Neem hierin de taken en verantwoordelijkheden op en bepaal de benodigde kennis en vaardigheden. Om de omschrijving up-to-date te houden kun je hem na een halfjaar evalueren en actualiseren.

Tip 3: Plan voortgangs- en functioneringsgesprekken in

In de horeca-cao staat dat je minimaal één keer per jaar een voortgangsgesprek moet houden. Tussentijds houd je functioneringsgesprekken. Bij een functioneringsgesprek ontvang en geef je feedback en bij een voortgangsgesprek worden de prestaties besproken. Belangrijk is dat je deze gesprekken ook vastlegt.

Tijdens de gesprekken kun je concrete voorbeelden noemen van het disfunctioneren en uitleggen hoe het beter kan. Stel hierbij een verbetertraject op, waarmee je de werknemer de kans geeft om zichzelf te verbeteren. Hierin staan doelstellingen die je zo meetbaar mogelijk maakt en op een bepaalde termijn behaald moeten worden. Maak ook duidelijk wat de gevolgen zijn als deze niet worden gehaald. Evalueer na de verstreken tijd de gemaakte afspraken.

Tip 4: Kom afspraken na

Zijn er ook afspraken gemaakt met jou als werkgever (zoals scholing, cursussen, etc.)? Dan moet jij deze ook nakomen. Zo kun je bewijzen dat je er echt alles aan hebt gedaan om het functioneren van de werknemer te verbeteren.

Artikel delen