Horeca-cao: welke opzegtermijn geldt voor mij als werkgever?

Horeca CAO

Horeca-cao: welke opzegtermijn geldt voor mij als werkgever?

Als je de arbeidsovereenkomst met een medewerker wilt beëindigen, welke opzegtermijn geldt er dan voor jou als werkgever? Dít staat erover in de wet en de horeca-cao.

 

Geen opzegtermijn, wél aanzegtermijn

Als het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gaat, geldt er volgens de wet en de horeca- cao in principe geen opzegtermijn voor jou als werkgever. Het contract heeft immers een einde van rechtswege en loopt in principe automatisch af. Wel moet je de medewerker in kwestie informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet: de zogenaamde aanzegtermijn.

Tussentijdse opzegtermijn vastgelegd?

Gaat het om een arbeidsovereenkomst waarin je een tussentijdse opzegmogelijkheid hebt opgenomen, dan mag jij als werkgever het contract volgens de wet en de horeca-cao niet eenzijdig opzeggen. Je mag de arbeidsovereenkomst wel beëindigen door middel van een beëindigingsovereenkomst. Dit is een beëindiging op initiatief van de werkgever. Dan houd je je in principe aan de opzegtermijn die voor jou als werkgever geldt. Overigens mag de medewerker deze arbeidsovereenkomst wél schriftelijk en eenzijdig op zeggen. Let op: bij een nul-urencontract met een tussentijdse opzegmogelijkheid heeft de werknemer volgens de horeca-cao een opzegtermijn van 24 uur.

'De opzegtermijn hangt af van de duur van het dienstverband'

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag jij als werkgever, volgens de wet en de horeca-cao, beëindigen door middel van een beëindigingsovereenkomst. Ontvang je een ontslagvergunning van het UWV voor een langdurig zieke medewerker of gelden er bedrijfseconomische redenen? Dan kun je het dienstverband met de medewerker ook beëindigen. Gaat het om disfunctioneren, dan kun je bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding indienen voor een ontslag om persoonlijke redenen. De kantonrechter bepaalt op welke datum het ontslag ingaat, hij houdt dan rekening met de opzegtermijn.

 

Opzegtermijn afhankelijk van dienstverband

Volgens de wet en de horeca-cao zijn hangt de opzegtermijn af van de duur van het dienstverband, tenzij je een afwijkende opzegtermijn hebt afgesproken. Dit zijn de gebruikelijke opzegtermijnen in de horeca:

Dienstverband van 0-5 jaar: 1 maand

Dienstverband van 5-10 jaar: 2 maanden

Dienstverband van 10-15 jaar: 3 maanden

Dienstverband van 15 jaar of langer: 4 maanden

Let op: was jouw medewerker op 1 januari 1999 al in dienst en 45 jaar of ouder? Dan geldt er een afwijkende opzegtermijn voor jou als werkgever: maximaal 26 weken.

Eerder vertrekken?

Wat nu als de medewerker in kwestie toch voortijdig weg wil of de opzegtermijn niet uit aanhoudt? Dan heb jij als werkgever de mogelijkheid om deze medewerker schadeplichtig te stellen. Dit doe je bij de rechter. Ondersteuning van een advocaat is dan raadzaam.

Artikel delen