Horeca-cao: zo bepaal je het loon van een vakkracht

Horeca-cao vakkracht
Tags: cao

Horeca-cao: zo bepaal je het loon van een vakkracht

Wil je een nieuwe werknemer aannemen, maar weet je niet hoe je het loon bepaalt? Voor vakkrachten gebeurt dit aan de hand van een functieprofiel en de leeftijd van de medewerker. Hieronder leggen we het stap voor stap uit.

Stap 1: bepaal de bedrijfsfunctie

Voordat je het loon vaststelt, moet je eerst een functieprofiel schetsen. Hierin leg je vast wat de taken en verantwoordelijkheden worden van de nieuwe werknemer. Deze bedrijfsfunctie vergelijk je met de referentiefuncties die zijn vastgesteld in de horeca (stap 2).

Stap 2: Vergelijk de bedrijfsfunctie

Ga naar www.referentiefunctieshoreca.nl en zoek de functie op die overeenkomt met het functieprofiel dat je hebt geschetst. Is dit bijvoorbeeld de functie van kok, dan horen daar verschillende schalen bij:

  • Kok eenvoudige gerechten (K.3.1)
  • Kok productie (K.4.1)
  • Kok groot restaurant (K.5.1) en ga zo maar door. 
De K staat voor categorie Kok en het eerste cijfer komt overeen met de functiegroep. In bovenstaande voorbeelden zijn dat functiegroepen 3, 4 en 5.

Stap 3: Leg de functiegroep naast de leeftijd in de loontabellen

Download vervolgens de loontabellen van de horeca-cao 2024. Ga naar de leeftijd en bepaal op basis van de functiegroep het uurloon. De werknemer ontvangt minimaal het basisloon van de functiegroep waar zijn of haar functie is ingedeeld.

In de arbeidsovereenkomst vermeld je de referentiefunctie, het referentienummer en de loonschaal. Daarnaast is het handig om een kopie aan de overeenkomst toe te voegen, waarin de functieomschrijving staat.

Minderjarige werknemer?

Vakkrachten zijn altijd 18 jaar of ouder. Neem je een minderjarige werknemer in dienst? Dan gaat het niet om een vakkracht en bepaal je het loon alleen aan de hand van de leeftijd en dus niet de functie. In ons artikel 'Horeca cao: het minimumloon in de horeca per 1 januari 2024' lees je wat de minimumuurlonen zijn.

Artikel delen