Hotel in Kasteel van Gemert veiligstellen

Tags: hotel

Hotel in Kasteel van Gemert veiligstellen

Kasteel van Gemert staat aan vooravond grootscheepse restauratie en herbestemming. 

In 2020 zal gestart worden met de restauratie van Kasteel van Gemert. Dit gebeurt voordat de eerder beoogde uitbreidingen en gastvrijheidsconcepten worden gerealiseerd. ''Het kasteel raakt steeds verder in verval door de jarenlange leegstand. We willen niet langer wachten en zetten dus fors in op restauratie, verduurzaming en een gefaseerde herbestemming van het Kasteel,'' aldus eigenaar Bas van de Laar van BL Huisvesting.

Renovatieplannen 
De noodzaak van restauratie en daarmee de instandhouding van het kasteel, volgt na technische keuringen en renovatierapporten van gespecialiseerde bedrijven zoals de monumentenwacht. Er wordt een andere route gekozen dan voorheen bedacht en bepaalde ontwikkelingen worden naar voren getrokken. Weer andere werkzaamheden schuiven op naar achteren in het transformatieproces van het Kasteel. Van de  Laar: ''We worden ingehaald door de tand des tijds. Dat zorgt ervoor dat we de restauratie en de herbestemming als belangrijkste prioriteit beschouwen. Met als gevolg dat we nu dus de gebouwen gaan restaureren en herbestemmen en niet op korte termijn Kasteel van Gemert gaan uitbreiden. Heel simpel gezegd als voorbeeld; het hotel met ruim 70 kamers willen we in de toekomst realiseren, maar in de eerste fase gaan we ca. 35 hotelkamers realiseren binnen de bestaande Jezuïtenvleugel.'' Door gefaseerd te ontwikkelen en het Kasteel qua verschijningsvorm centraal te stellen, wordt er maximaal rekenschap gehouden met de wens van alle betrokkenen om de historiserende uitstraling te behouden.

Verduurzaaming
Daarnaast heeft BL Huisvesting ervoor gekozen om het kasteelcomplex op een warmtebron aan te sluiten. Er zal een energietransitie ontstaan die volledig gasloos is door een warmte- en koudeopslag. Dit betekent dat er een aardboring zal worden toegepast aan de rand van de kasteeltuin, om aardwarmte uit de bodem te halen voor het totale complex. Ook worden de vloeren, wanden en kapconstructie van de gebouwen optimaal geïsoleerd.

Restauratie
De Hoofdburcht, Jezuïtenvleugel, Voorburcht, Donjon en Poortgebouw zullen gerestaureerd worden. Deze restauratie richt zich vooral op de aanpak van de kapconstructie en leiendakbedekking, schilderwerk en herstel van de binnenwanden en buitengevels. Door de sloop van de refter zullen we de oostgevel van de Hoofdburcht aan het Ridderplein weer restaureren en terugbrengen in zijn oorspronkelijke stijl, met een reconstructie van de oorspronkelijke vensters. Ook worden de in het verleden verwijderde dakkappellen, schoorstenen en Oeil de Boeuf bij het Timpaan teruggebracht. Verder wordt de toegankelijkheid van het toekomstige museum in de Donjon en de Hoofdburcht aanzienlijk verbeterd met nieuwe liften en trappenhuizen.

 

 

Artikel delen